Dossier

Opsporing van borstkanker: de voor- en de nadelen

14 maart 2011
cancer sein

Deelnemen aan het screeningsprogramma voor borstkanker heeft ook nadelen.

Inleiding

Het hoofddoel van borstkankerscreening is levens te redden. Maar screening gaat ook gepaard met een aantal risico's en nadelen, waarvan de vrouw zich niet altijd bewust is.

Dit dossier bevat hierover meer informatie, om vrouwen te helpen zich een juister beeld te vormen van wat men echt van een dergelijke screening mag verwachten.

We behandelen onder meer volgende punten:
Hoe groot is de kans dat een vrouw borstkanker krijgt?
Hoe groot is het risico eraan te sterven?
Hoeveel levens kunnen er dankzij screening worden gered?
Welke zijn de nadelen en beperkingen van de screening?