Nieuws

Screenen of niet? Enkel als het nut heeft!

25 september 2014
screenen-enkel-als-het-nut-heeft

Uit onze enquête blijkt dat de Belg onvoldoende op de hoogte is van de beperkingen, de ongemakken en de risico's van screeningonderzoeken. Bovendien zien veel mensen vooral heil in deze tests, in plaats van in preventie door gezond te eten en regelmatig te bewegen.

U denkt er over om een screeningonderzoek voor kanker te laten uitvoeren, hoewel u geen symptomen hebt. Is dat een goed idee? Raadpleeg onze online dossiers. Hoe staat de Belg tegenover medische screening? Dat was de hamvraag van de gedetailleerde vragenlijst die we begin 2014 verstuurden. We kregen een duizendtal antwoorden, die qua geslacht, leeftijd, woonplaats en opleidingsniveau representatief zijn voor de Belgische bevolking van 25 tot 69 jaar. 

Voor een goed begrip: onder screening verstaan we het uitvoeren van medische onderzoeken en tests om een bepaalde ziekte op te sporen bij personen die geen symptomen vertonen en geen familiale antecedenten hebben die een test zouden kunnen rechtvaardigen.

Medische overconsumptie

Wij hebben vastgesteld dat ruim de helft van de Belgen een verkeerde houding heeft ten opzichte van screening. Velen ondergaan namelijk een onderzoek dat in feite niet nodig is. We zouden zelfs van een zekere medische overconsumptie kunnen spreken. Omgekeerd nemen heel wat mensen dan weer niet deel aan een screeningonderzoek dat de overheid aanbeveelt. 

Een frappante vaststelling is dat de Belg het blijkbaar belangrijker vindt om zijn gezondheid min of meer regelmatig te laten controleren dan om preventieve maatregelen te nemen, zoals gezond eten en voldoende bewegen.

Gebrek aan informatie!

Heel wat mensen die al eens een screeningonderzoek hebben meegemaakt, vinden het jammer dat de behandelende arts hen niet meer (mondelinge of schriftelijke) informatie heeft gegeven over belangrijke aspecten van dat onderzoek, zoals de risico's en beperkingen ervan.

Heeft het screeningonderzoek het gezondheidsprobleem aangetoond waarvoor het werd uitgevoerd? Het antwoord hierop is ja voor 28% van de respondenten. En voor nog eens 8% heeft het onderzoek een onverwacht probleem aan het licht gebracht. Maar voor 11% van de personen met een “positief” resultaat, ging het om een vals alarm: het gezondheidsprobleem was in feite onbestaande.