Nieuws

Bewijst de vierde golf dat vaccins niet werken?

03 december 2021

Nee, zeker niet. Dat wordt bevestigd in een recente studie van Sciensano. De bescherming tegen infectie met het coronavirus is inderdaad fel gedaald, maar wie volledig gevaccineerd is loopt nog steeds tot 88 % minder risico om ernstig ziek te worden van een besmetting. En dat is het voornaamste doel van de vaccinatiecampagne.

Nu het aantal besmettingen aan een forse opmars toe is, gaan er alsmaar meer stemmen op dat de vaccins dan toch niet het verhoopte resultaat hebben. Meer dan 85 % van de volwassen Belgische bevolking is immers al volledig gevaccineerd. Een recent rapport van Sciensano legt de meerwaarde van de vaccins duidelijk bloot. Deze bevindingen liggen trouwens in lijn met verschillende internationale studies.

Bescherming tegen besmetting neemt af

De bescherming tegen besmetting neemt jammer genoeg wel aanzienlijk af. In de periode april-juni hadden gevaccineerden nog zo’n 80 tot 90 % minder risico om besmet te geraken met het coronavirus dan niet-gevaccineerden. Eind oktober was dit echter gedaald naar 52 % minder risico bij 18- tot 64-jarigen en slechts 13 % minder risico bij 65-plussers.

Minder risico op ernstige COVID-19

Maar veel belangrijker is dat volledige vaccinatie volgens de data van Sciensano wel een zeer goede bescherming blijft bieden tegen ernstige COVID-19. En dat is de essentie van de hele vaccinatiecampagne. Ernstige COVID-19 kan immers leiden tot ziekenhuisopname (of zelfs overlijden) en dat brengt niet enkel persoonlijk leed met zich mee, maar verhoogt ook de druk op ons gezondheidssysteem. Sinds het begin van de vaccinaties zijn er in ons land zo naar schatting 30 000 ziekenhuisopnames vermeden.

Goed nieuws is ook dat die bescherming tegen ernstige COVID-19 hoog blijft. Zo hadden 18-64- jarigen die volledig gevaccineerd zijn eind oktober nog steeds 88 % minder risico op hospitalisatie in vergelijking met niet-gevaccineerde leeftijdsgenoten. Voor 65-plussers was dit 63 % minder risico. Tegen het risico op overlijden boden de vaccins nog meer bescherming.

Bron: Sciensano

En toch stijgen de hospitalisaties en overlijdens?

Toch lijkt het alsof de dagelijkse coronacijfers dat gegeven tegenspreken. De hospitalisaties en het aantal overlijdens nemen immers toe. Maar daar zijn verschillende verklaringen voor.

  • 30 tot 40 % van alle ziekenhuisopnames en opnames op intensieve zorgen zijn toe te schrijven aan niet-gevaccineerden (slechts 15 % van de volwassen bevolking).
  • De vaccins bieden geen 100 % bescherming. Het is dan ook logisch dat er nog steeds gevaccineerden in het ziekenhuis opgenomen worden of overlijden. Het gaat dan vaak om ouderen met onderliggende aandoeningen of personen met een verzwakte weerstand.
  • Het aantal besmettingen is aanzienlijk toegenomen door onder meer de versoepelde coronamaatregelen, de besmettelijkere delta-variant en doordat we meer binnen zitten. Hoe meer viruscirculatie, hoe meer ziekenhuisopnames en overlijdens.
  • 65-plussers hadden reeds een zwakkere initiële immuunrespons en bij hen is er ook een lichte afname van de bescherming tegen ernstige COVID-19 4 tot 6 maanden na vaccinatie. Dat is de reden waarom een extra prik in eerste instantie enkel werd aangeboden aan 65-plussers.

Meer weten over die extra prik en het nut ervan? Lees dan zeker ons uitgebreid dossier hierover.

Naar het dossier derde prik