Nieuws

Al maanden niet geregistreerde alcoholgels op de markt

26 augustus 2020

Eind mei kochten wij 15 verschillende alcoholgels aan. Hoewel ze allemaal voldoende alcohol bevatten om het coronavirus tegen te gaan, bleek meer dan de helft van de producten niet over de nodige vergunningen te beschikken.

Voor onze test van alcoholgels kochten wij eind mei 15 verschillende alcoholgels aan op zeer diverse plaatsen: de supermarkt, een krantenwinkel, een apotheek … Midden augustus waren er hiervan nog 11 verkrijgbaar. De vier die van de markt verdwenen waren niet in orde met de wetgeving, maar ook 5 producten die we wél nog op de markt konden vinden, bleken op het moment van onze controle niet in orde. Hoe kan het dat deze dan toch al maandenlang over de toonbanken gaan? Het feit dat er intussen wel producten van de markt verdwijnen, kan er – dat hopen wij althans – wel op wijzen dat de overheid hier eindelijk iets aan doet.

Officieel of tijdelijk vergund

Alcoholgels om je handen te ontsmetten vallen in ons land onder de categorie van de biociden . Om een product als biocide op de markt te mogen brengen, moet de producent een toelatingsnummer aanvragen. Wordt het nummer toegekend, dan komt het product op de lijst van de “officiële biociden”. Om die lange aanvraagprocedure toch enigszins te vermijden in de huidige coronacrisis, werd er een lijst voor “tijdelijke biociden” opgesteld, een beperkte vergunning voor 6 maanden zeg maar.

Van de 11 alcoholgels die we hebben getest en midden augustus nog te vinden waren, vonden we er 2 terug in de officiële lijst en 3 op de tijdelijke. 1 product was een magistrale bereiding en viel daarom buiten deze regels. De overige 5 hebben dus tot op vandaag geen enkele vergunning.

Maandenlang niets gebeurd

De overheid heeft ons gevraagd om de biociden zonder vergunning uit onze koopwijzer te halen. Deze zou volgens hen indruisen tegen het feit dat er geen reclame mag worden gemaakt voor producten die niet in orde zijn met de biocidewetgeving. Wij hebben de producten echter getest op het aanwezige alcoholgehalte, waar ze trouwens allemaal aan voldoen, en de etikettering, hetgeen van belang is voor jou als consument. Of deze producten wettelijk in orde zijn, is iets waar de overheid volgens ons zelf op moet toezien. Om de kerk in het midden te houden hebben wij alsnog besloten om onze koopwijzer tijdelijk offline te halen. Bovendien merken we op dat de niet vergunde producten geleidelijk van de markt verdwijnen. In ons dossier vind je de resultaten terug van producten die wel over de nodige vergunningen beschikten. 

Naar het dossier

Wij blijven het echter hoogst eigenaardig vinden dat deze producten – die we reeds eind mei aankochten - nog steeds in de winkels te koop zijn. Is het niet de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat niet toegelaten biociden gewoonweg niet te koop zijn? We hebben intussen de vraag gesteld aan de overheid. Zij zouden hier intussen mee bezig zijn. We hopen dus dat alle niet toegelaten biociden binnenkort uit de rekken zullen verdwijnen.

Lijsten moeten gebruiksvriendelijker

Wil je controleren of jouw alcoholgel geregistreerd staat, dan zou het moeten volstaan om de lijsten van officiële en tijdelijke biociden  erbij te nemen. Althans dat is de theorie. In de praktijk gaat het bij de officiële lijst over een document van meer dan 1000 pagina’s. Gelukkig kun je daar nog op merknaam zoeken. Bij de tijdelijke lijst daarentegen moet je zoeken op fabrikant. Het is dus vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Wij vragen daarom met aandrang dat deze lijsten gebruiksvriendelijker worden gemaakt.