Nieuws

Transparante gezondheidszorg: een operatie met complicaties

29 mei 2012
transparante

Transparantie over de kwaliteit van de gezondheidszorg blijft moeilijk. Vooral het federale niveau en Wallonië zijn weigerachtig.

De Standaard publiceerde vorige week een reeks over de kwaliteit van Vlaamse ziekenhuizen. In navolging van Test-Aankoop paste ze de wetgeving op de openbaarheid van bestuur toe in de zorgsector. Op deze manier komt het thema opnieuw op de politieke agenda.

Wij stelden het gebrek aan transparantie in de gezondheidszorg al eerder aan de kaak. Wij vinden dat de overheid en ziekenhuizen open moeten communiceren over hoe goed de zorg in onze ziekenhuizen is. Omdat ze dat niet doen, vragen we zelf gegevens over de ziekenhuizen op om druk op de ketel zetten. Dit leidde alvast in Vlaanderen tot mooie resultaten.

Het Vlaamse project: een stap in de goede richting

In Vlaanderen heeft men het eindelijk begrepen: meten is weten. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen, in een samenwerkingsproject gedragen door de Vlaamse overheid en de sector. Ziekenhuizen zullen op vrijwillige basis de resultaten van de metingen op hun website publiceren. Voor ons is dit het verhoopte resultaat van onze acties. Er is echter één minpunt. Wij klopten aan bij Vlaams Minister Van Deurzen met het aanbod mee na te denken over wat gemeten moet worden en hoe dit te vertalen voor onze burgers. Wij verdedigen immers al jaren de belangen van de consument, ook op gebied van gezondheid. Informatie konden we krijgen, maar meedenken lijkt te veel gevraagd. Organisaties niet willen betrekken omdat ze kritisch zijn ingesteld, is verkeerd.

Het federale verzet tegen transparantie

De afgelopen jaren vroegen we bij de FOD Volksgezondheid een aantal gegevens op. Deze weigert niet alleen cijfers over de handhygiëne en de ziekenhuisbacterie vrij te geven, ook de rapporten van de ombudsdiensten mogen het daglicht niet zien. Na hun hardnekkige weigering het gevraagde over te maken, ondanks het voor ons positieve advies van de Commissie Openbaarheid van Bestuur, loopt er nu voor de ombudsdiensten een procedure voor de Raad van State.

Voor de cijfers over de ziekenhuisbacterie volgde de Raad van State het advies van de bevoegde Commissie. Deze stelt dat het belangrijk is dat de gegevens openbaar worden gemaakt, maar dat de kwaliteit van de gegevens op dit moment ongelijk is en er daar te veel risico’s aan zijn verbonden. Ziekenhuizen hebben namelijk een bepaalde vrijheid in de keuze van de gegevens die ze aan de overheid moeten doorgeven. De Commissie vreest dat ziekenhuizen het vooral belangrijk zullen vinden hun goede naam en financiële belangen te beschermen, waardoor ze minder goed zullen meewerken aan het overheidssysteem (om ziekenhuisinfecties op te volgen).

De Commissie adviseert de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. De overheid kan dit doen door bijvoorbeeld het teveel aan vrijheid aan te pakken, zodat de wet Openbaarheid van Bestuur kan worden gerespecteerd en de gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld voor de burger. Ondanks aanvankelijk enkele (loze?) beloftes in die richting, wordt er niet echt werk van gemaakt en blijft het nog steeds wachten op een concreet resultaat.

En waar blijft Wallonië?

In tegenstelling tot Vlaanderen respecteert Wallonië de wetgeving op openbaarheid van bestuur niet voor de inspectierapporten van de ziekenhuizen, zo stelden we in 2009 vast. Evenmin hebben we weet van concrete projecten om de kwaliteit te meten en hierover info te geven aan de burger. Het wordt dringend tijd dat dit verandert. Wij schrijven alvast de Ministers Laanan en Tillieux aan voor een gesprek om de situatie aan te kaarten en hoog op de agenda te plaatsen.