Nieuws

Nog steeds geen transparante gezondheidszorg

12 december 2011 Gearchiveerd
geen transparantie

Gearchiveerd

De overheid blijft weigeren om gegevens over de gezondheidszorg open te stellen. Voor de derde keer stappen wij naar de Raad van State.

De ombudsdiensten van de ziekenhuizen, waar de Belg gratis terechtkan met zijn klachten, moeten jaarlijks een verslag bezorgen aan de FOD Volksgezondheid. Op grond van de wet openbaarheid van bestuur zou iedereen deze verslagen moeten kunnen inkijken. Toch kregen wij deze slechts gedeeltelijk te zien. Om dit gebrek aan transparantie in de gezondheidszorg aan te klagen, stapten we voor de derde keer op rij naar de Raad van State.

De ombudsdienst brengt verslag uit

Dankzij de wet op de patiëntenrechten kan de Belg een actieve rol spelen in beslissingen over zijn gezondheid. Om te garanderen dat deze rechten ook correct toegepast worden in de praktijk, heeft de patiënt het recht klacht in te dienen indien hij vindt dat dit niet het geval is. Zo is er in elk ziekenhuis een ombudsdienst waar hij gratis terecht kan met zijn klachten over patiëntenrechten.

Elk jaar moeten deze ombudsdiensten een verslag bezorgen aan de FOD Volksgezondheid. Dit verslag bevat een overzicht van het aantal klachten, het voorwerp van de klachten, het resultaat van het optreden van de ombudspersoon en aanbevelingen om gelijkaardige klachten te voorkomen. De ombudspersoon mag ook -vrijwillig- eventuele moeilijkheden melden die hij ondervindt in de uitoefening van zijn opdracht. De FOD Volksgezondheid publiceert vervolgens jaarlijks een algemene analyse van de verslagen.

Enkel anonieme en dus onvolledige gegevens

Toen wij echter vroegen om de originele jaarverslagen van de ombudsdiensten te mogen inkijken, ging de FOD Volksgezondheid daar slechts gedeeltelijk op in. Ze bezorgde ons een overzicht van het aantal klachten, het voorwerp ervan, het resultaat van het optreden van de ombudspersoon en diens aanbevelingen. Maar, we kregen deze geanonimiseerd: de namen van de ziekenhuizen waren onzichtbaar gemaakt! Zo verliezen de gegevens natuurlijk een groot deel van hun waarde en wordt er afbreuk gedaan aan het principe van openbaarheid van bestuur.

Daarop richtten wij ons tot de Commissie Openbaarheid van Bestuur, die onze argumenten en die van de FOD Volksgezondheid onder de loep nam. De commissie bracht een advies uit in ons voordeel, waarvan de conclusie luidde: "De Commissie is (...) van mening dat de gronden waarop de FOD Volksgezondheid (...) de openbaarheid weigert, hetzij geen steek houden, hetzij onvoldoende zijn gemotiveerd (...)."

Test-Aankoop eist transparantie

Desondanks reageert de FOD Volksgezondheid opnieuw negatief op een nieuw verzoek, met een resem -volgens ons- ontoereikende argumenten. Daarom hebben wij nu besloten ons tot de Raad van State te richten, om alsnog inzage te krijgen in de ongecensureerde originele jaarverslagen van de ombudsdiensten van de ziekenhuizen.

Ook in andere dossiers hebben wij al moeten vaststellen dat ons land een loopje neemt met het in de wetgeving verankerde principe van openbaarheid van bestuur. Zo weigerde men ons onder meer ook inzage in de gegevens over ziekenhuisinfecties per ziekenhuis.

We leggen ons niet neer bij deze duidelijke onwil tot transparantie vanwege de overheid en blijven verder actie voeren. Het is ons niet louter te doen om het principe: wil men de kwaliteit van de zorg verder blijven verbeteren, dan is echte transparantie immers een noodzakelijk instrument.