Nieuws

Kunstheupen: waar blijft het Geneesmiddelenagentschap?

01 maart 2012
kunstheupen

Na het schandaal met borstimplantaten worden nu (opnieuw) problemen gemeld met kunstheupen. Wij vroegen de instanties een jaar geleden al om actie te ondernemen, tot op heden zonder gevolg…

Ruim twee jaar geleden werden twee kunstheupen van het merk Depuy van de markt gehaald. Het gaat om kunstheupen met metalen scharnierende vlakken. Al een jaar geleden schreven we dat het probleem vermoedelijk ruimer is en brachten we het geneesmiddelenagentschap op de hoogte. Precieze cijfers ontbreken, maar vermoedelijk gaat het om verschillende duizenden patiënten.

Kunstheupen met metalen scharnierende vlakken

Er bestaan talloze modellen kunstheupen en ook de gebruikte materalen zijn divers. Een aantal kunstheupen hebben scharnierende oppervlakken die bestaan uit metaal. Door de wrijving tussen de onderdelen (metaal op metaal) komen er metaaldeeltjes vrij. Ter hoogte van het heupgewricht kunnen de deeltjes allergische reacties veroorzaken, waardoor pijn en plaatselijke letsels ontstaan.

In oktober 2010 werden reeds twee dergelijke kunstheupen van de markt gehaald, beide van DePuy (een afdeling van  Johnson&Johnson). De problemen zouden echter niet alleen bij die modellen voorkomen, maar typisch zijn voor alle prothesen van deze klassen.

Nieuwe onrustwekkende gegevens

Het is nog onduidelijk welke impact een hoge concentratie van metaaldeeltjes in het bloed op lange termijn heeft op de gezondheid. Vorig jaar brachten we het Geneesmiddelenagenschap (FAGG) reeds op de hoogte van de problematiek en vroegen we hen actie te ondernemen.

Ondertussen verschijnen er steeds meer zorgwekkende berichten over de metaalconcentraties in het bloed van patiënten met dergelijke heupprothesen, of toch minstens met bepaalde modellen. Niet alleen zouden deze concentraties bij heel wat patiënten hoger zijn dan aanvankelijk gedacht, volgens enkele studies zou er ook een verhoogd risico op kanker zijn.

Waar blijft België?

De impact van een hoge concentratie van metaaldeeltjes in het bloed op lange termijn is momenteel nog niet voldoende duidelijk. Daarom vroegen we vorig jaar het Geneesmiddelenagenschap (FAGG) reeds om nader onderzoek en ook communicatie op hun website. Ondanks onze herhaalde vragen heeft het agentschap tot op de dag van vandaag geen concrete acties ondernomen, terwijl dat in Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten ondertussen wel al is gebeurd.  

Onze eisen

Het Geneesmiddelenagentschap was naar aanleiding van onze vraag vorig jaar echter van oordeel dat er niet genoeg meldingen waren om iets te ondernemen. Een onzindelijke redenering! Incidenten worden immers vaak niet aan hen gemeld. In een tweede stadium meende de geconsulteerde expert dat er geen reden was tot bezorgdheid en dat actie overbodig was. Pas na aandringen werd het nodig gevonden meerdere experts te consulteren.

Wij vragen dan ook met aandrang volgende zaken aan het Geneesmiddelenagentschap:

  • Bekendmaking bij artsen en patiënten van het systeem van melding van problemen met implantaten, en een pro-actieve opvolging van de veiligheid;
  • Ontwikkeling van een goed functionerende commissie medische hulpmiddelen bestaande uit voldoende en onafhankelijke experten;
  • Informatie aan artsen en patiënten over de problematiek van kunstheupen;
  • Het verplicht maken van het bestaande heupregister;
  • Een krachtdadig optreden van België bij de onderhandelingen bij de geplande herziening van de Europese regelgeving over medische hulpmiddelen en een verscherping van de huidige Belgische regelgeving.