Nieuws

Nationaal “kwaliteitsrapport” over hygiëne in ziekenhuizen: nood aan ambitieuzere aanpak!

14 oktober 2016
Nationaal “kwaliteitsrapport” over hygiëne in ziekenhuizen: nood aan ambitieuzere aanpak!

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) komt vandaag naar buiten met een “kwaliteitsrapport” over hygiëne in de Belgische ziekenhuizen. Er is echter geen inspanning geleverd om een vergelijkingstool te ontwikkelen met informatie die echt relevant is voor de consument. Wij blijven aandringen op een ambitieuzere aanpak!

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) publiceerde vandaag voor de tweede keer cijfers over de kwaliteit van de hygiëne in de Belgische ziekenhuizen. Dat er op nationaal vlak cijfers beschikbaar zijn over ziekenhuishygiëne is positief, want daardoor kan de kwaliteit van de hygiëne beter bewaakt worden.

En dat is niet onbelangrijk, want elk jaar lopen naar schatting 125 000 Belgen in het ziekenhuis een infectie op en 2600 overlijden als gevolg van de complicaties. Om die reden ijveren wij er al lang voor om informatie over kwaliteit van de zorg op een laagdrempelige manier te publiceren.

Geen rekening met onze opmerkingen van vorig jaar

Volgens dit tweede nationale kwaliteitsrapport van het WIV hebben verschillende ziekenhuizen hun score aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Wij blijven het echter jammer vinden dat geen rekening werd gehouden met opmerkingen die wij vorig jaar reeds overmaakten aan minister van Volksgezondheid De Block. De huidige presentatie van de resultaten geeft immers nog steeds een te beperkt beeld en is niet voldoende relevant voor de consument.

Fundamentele verbeterpunten

Een beperking is de focus op alleen hygiëne terwijl ook een doordacht antibioticagebruik belangrijk is, en er is ook een probleem met de gebruikte parameters. 

Deze parameters meten immers niet de concrete zorg op de werkvloer. Ze hebben enkel te maken met de organisatie van de zorg (bv. het aantal vergaderingen van een comité bevoegd voor ziekenhuishygiëne), de middelen (bv. het aantal artsen en verpleegkundigen verantwoordelijk voor ziekenhuishygiëne) en acties die het ziekenhuis onderneemt (bv. het registreren van bepaalde ziekenhuisinfecties).

De parameters van het Vlaamse kwaliteitsproject ziekenhuizen staan in een directere relatie tot de kwaliteit van de zorg. Zo bestaan er in Vlaanderen metingen over het naleven van de basisvoorwaarden voor een goede handhygiëne, zoals kortgeknipte en propere nagels, geen juwelen of horloges aan handen en polsen, enz. Begin 2017 zal Vlaanderen ook het aantal bloedvergiftigingen door de MRSA-bacterie publiceren.

WIV weegt niet voldoende op de strategie

Het WIV geeft zelf een heel aantal verbeterpunten aan, maar kan klaarblijkelijk niet voldoende wegen op de strategie. Zij is als onderzoeksinstantie slechts verantwoordelijk voor de coördinatie en het opvragen van deze gegevens bij de ziekenhuizen op basis van parameters die niet door haarzelf zijn opgesteld maar door het Federale Platform Ziekenhuishygiëne, een adviesorgaan dat bestaat uit een beperkte groep van ziekenhuishygiënisten.

Te beperkt beeld

Het resultaat is dat de cijfers van het WIV een te beperkt beeld geven, en ze kunnen tot verwarring leiden. Terwijl de informatie over de ziekenhuishygiëne van het WIV voor bepaalde ziekenhuizen lijkt weer te geven dat alles in orde is, weten we echter dankzij audits op het terrein door het Vlaamse kwaliteitsproject voor ziekenhuizen dat daar wél problemen zijn vastgesteld!

Wilt u de recentste gegevens raadplegen over de inspectierapporten op vlak van chirurgische zorg voor het ziekenhuis in uw buurt?