Nieuws

Eerste nationaal kwaliteitsrapport over hygiëne in ziekenhuizen gepubliceerd

10 november 2015
eerste nationaal kwaliteitsrapport

Vandaag maakt het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) de resultaten van kwaliteitsmetingen over ziekenhuishygiëne publiek. Het is de eerste keer dat de federale overheid gegevens op het niveau van elk ziekenhuis publiceert. Volgens ons een mooie overwinning voor ons en een eerste stap in de goede richting, al is er nog werk aan de winkel.

Omdat de burger recht heeft op informatie over de kwaliteit van de hygiëne in de Belgische ziekenhuizen vroegen we in 2009 bij de federale overheid de gegevens op over het aantal ziekenhuisinfecties en de resultaten van de handhygiënecampagnes. Niet alle ziekenhuizen doen immers evenveel inspanningen om deze infecties te voorkomen.

De federale overheid weigerde toen om deze informatie publiek te maken. Onder druk van de procedures die wij voor de Raad van State gevoerd hebben, besliste de overheid uiteindelijk toch om werk te maken van een transparanter systeem en richtte ze een werkgroep op met vertegenwoordigers van het WIV, de FOD Volksgezondheid en vooral van de ziekenhuizen zelf.

Vandaag is het eerste nationale rapport per ziekenhuis een feit, u kunt het resultaat van de metingen hier raadplegen. Voor Wallonië en Brussel is het de eerste keer dat de resultaten van kwaliteitsmetingen publiek gemaakt worden. In Vlaanderen werden de eerste stappen naar transparantie al eerder gezet.

Eerste stap …

De indicatoren die in het project gekozen werden om de kwaliteit van zorg te meten en publiek te maken zijn onderverdeeld in drie categorieën, waarvan de derde de belangrijkste is:

  • De organisatie van het ziekenhuis, bv. het aantal vergaderingen over ziekenhuishygiëne
  • De middelen die het ziekenhuis inzet, bv. het aantal artsen en verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor ziekenhuishygiëne, de mate waarin het personeel opleiding krijgt
  • De actie-indicatoren. Deze geven weer in welke mate het ziekenhuis bepaalde ziekenhuisinfecties systematisch registreert en audits van bepaalde belangrijke procedures organiseert om infecties beter te voorkomen.

.... maar verbeteringen zijn noodzakelijk

Voor ons mag het hier niet bij blijven, want er zijn belangrijke verbeterpunten.

Enkele belangrijke aanbevelingen:

  • De overheid moet metingen publiek maken die in directer verband staan met de kwaliteit van de zorg, zoals het toepassen van een goede handhygiëne, correct gebruik van antibiotica, frequentie van bepaalde ziekenhuisinfecties … Een aantal van de huidige indicatoren zijn overigens sowieso een wettelijke verplichting.
  • De werkgroep die verantwoordelijk is voor het project moet verder uitgebreid worden met vertegenwoordigers van patiënten.
  • Er moet een controlesysteem ontwikkeld worden om de betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen.
De verschillende overheden moeten samenwerken om voor alle burgers in ons land informatie over kwaliteit van zorg op een laagdrempelige manier te publiceren op één centrale website.