Nieuws

Medische zorg te duur? Zo kun je besparen

08 september 2022
medische zorg besparen

Wat als je de rekening niet kunt betalen? Onze deskundigen geven antwoord. Deze keer vertelt onze gezondheidsexperte Martine Van Hecke hoe je wat van je dokters- of ziekenhuisfactuur kunt schaven, zonder daarvoor aan zorg in te boeten.

Glass.Mapper.Sc.Fields.Image
Martine Van Hecke
Gezondheidsexperte
Door geconventioneerde zorgverleners te kiezen die de officiële tarieven respecteren, vermijd je hoge supplementen. Ook in het ziekenhuis ga je beter voor geconventioneerd, want de raadplegingen voor en na een opname kunnen de factuur flink doen oplopen.

Wanneer de rekeningen zich opstapelen, krijgen levensnoodzakelijke uitgaven zoals huur, verwarming en voeding vaak voorrang op medische zorg. Maar wie op korte termijn zorg uitstelt, riskeert zijn gezondheidsproblemen (en de bijhorende kosten) op lange termijn enkel te verergeren... Gelukkig heb je opties om te besparen op je gezondheidsfactuur, wij zetten er acht op een rijtje.

Bespaar ook op je medicatie

Ga voor geconventioneerd

Hoeveel je betaalt voor een bezoek aan een (tand)arts, kinesist, psycholoog of andere zorgverlener, hangt af van diens statuut: wel, niet of gedeeltelijk geconventioneerd. Een geconventioneerde of verbonden zorgverlener komt overeen met de ziekenfondsen dat hij niet méér zal aanrekenen dan de officiële tarieven.

Zo groot is de kans dat je te veel betaalt

Concreet betekent conventionering dat je geen supplementen betaalt bovenop het ereloon. Geen onbelangrijk detail, aangezien je ziekenfonds deze niet terugbetaalt. Bij een ongeconventioneerde zorgverlener zal het eigen, zelf te betalen aandeel dus groter zijn dan bij een geconventioneerde.

Vraag je zorgverlener of hij geconventioneerd is wanneer je een afspraak maakt, of ga het na op de website van het Riziv. Je kunt veel geld besparen door - indien mogelijk - te kiezen voor een geconventioneerde zorgverlener. De officiële tarieven voor de meest courante prestaties vind je in ons dossier.

Bekijk de officiële tarieven

Let op, voor sommige zorgverleners kan het moeilijk zijn om iemand in je buurt te vinden die de afgesproken tarieven respecteert. Vooral onder (gespecialiseerde) tandartsen, oogartsen en dermatologen is er in bepaalde regio's een tekort aan geconventioneerden. Geconventioneerde psychologen vind je dan weer niet terug in de modele van het Riziv, maar ons dossier kan je op weg helpen.

Tot slot zijn er ook situaties waarin je niet zelf kunt kiezen voor een zorgverlener, bijvoorbeeld wanneer je arts een bloedstaal opstuurt naar een labo voor analyse. Je kunt wel in je medisch dossier laten noteren dat je wilt dat al je analyses gebeuren door geconventioneerde medewerkers. Vraag hier een schriftelijke afdruk van.

Gebruik de derdebetalersregeling

Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van je raadpleging bij een (tand)arts of andere zorgverlener, als patiënt betaal je enkel het remgeld. Tot voor kort moest je echter wel het volledige bedrag voorschieten en daarna wachten tot het ziekenfonds je terugbetaalt. Bepaalde groepen konden al gebruik maken van het derdebetalerssysteem, dat in 2022 eindelijk is veralgemeend.

Zorgverleners mogen de derdebetalersregeling, waarbij patiënten enkel het remgeld moeten betalen tijdens de raadpleging, intussen voor iedereen toepassen. Het ziekenfonds vereffent dan de rest van het bedrag rechtstreeks met de zorgverlener. Let op, de zorgverlener beslist meestal zelf of hij of zij dit systeem toepast. Niets houdt je echter tegen om ernaar te vragen.

Tandartsen die werken met de derdebetalersregeling, zijn overigens verplicht daarbij de officiële (conventie)tarieven te gebruiken. Zij mogen dus geen supplementen aanrekenen.

Check of je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming

Wie een laag inkomen heeft, betaalt minder remgeld. Deze regeling heet de verhoogde tegemoetkoming (VT) en geldt voor het hele gezin. Wie leeft van een uitkering, krijgt dit recht automatisch. Je herkent het aan de klevers van je ziekenfonds: eindigt de code onderaan de klevers op 1, dan geniet je verhoogde tegemoetkoming.

Ook als je bruto belastbaar inkomen van het voorbije jaar onder een bepaalde drempel valt, kun je aanspraak maken op verhoogde tegemoetkoming. Je moet het dan wel zelf aanvragen bij je ziekenfonds. Voor 2022 mocht je inkomen voor 2021 bijvoorbeeld niet hoger liggen dan € 20 292,59, verhoogd met € 3 756,71 per bijkomend gezindslid.

Voor de berekening houdt je ziekenfonds niet alleen rekening met beroeps- of vervangingsinkomens en pensioenen, maar ook met roerende en onroerende inkomsten en onderhoudsgeld. Inkomsten zoals kindergeld worden daarentegen niet meegeteld. 

Voor eenoudergezinnen, gepensioneerden, mindervaliden, personen met een overlevingspensioen en mensen die langer dan een jaar ziek zijn, bestaat er een voordeligere regeling. Zij moeten enkel het bruto belastbare inkomen van de vorige maand bewijzen. Omgerekend naar jaarbasis mocht je inkomen in 2022 niet hoger zijn dan € 22 762,17, verhoogd met € 4 131,28 per extra gezinslid.

Stem je ziekenfonds af op je noden

Met onze module kun je uitzoeken welk ziekenfonds het best aansluit bij jouw gezondheidsnoden. Het ene ziekenfonds komt via de aanvullende verzekering bijvoorbeeld meer tussen in de aankoop van een bril, het andere betaalt dan weer meer psychologische zorg terug. Afhankelijk van welke zorg jij nodig hebt, kan het ene ziekenfonds dus interessanter zijn dan het andere.

Zit jij bij het juiste ziekenfonds?

Voor dure (niet-terugbetaalde) behandelingen, zoals voor het plaatsen van een beugel of een tandimplantaat, vraag je overigens altijd het best op voorhand een kostenraming, zodat je weet waar je aan toe bent.

Beperk je ziekenhuisfactuur

Een opname in het ziekenhuis kan een serieuze aderlating betekenen. Met onze tips kun je de rekening beperken.

  • Kies geen eenpersoonskamer. Niet alleen betaal je voor de kamer zelf een supplement, je riskeert vooral ereloonsupplementen van alle behandelende artsen. Volgens een analyse van de CM in 2018 betaalde je in een eenpersoonskamer € 1 619 uit eigen zak, tegenover € 278 voor een opname in een twee- of meerpersoonskamer. Ziekenhuizen moeten supplementen vermelden op het opnamedocument, je neemt dit formulier dus beter goed door. Ons dossier helpt je de valkuilen te herkennen.

Deze kosten drijven je ziekenhuisfactuur op

  • Vergelijk ziekenhuizen (als het gaat om een geplande ingreep). Supplementen variëren immers sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. Meerdere ziekenhuizen geven op hun website een kostenraming voor bepaalde interventies, en ook op de website van verschillende ziekenfondsen (bv. CMFSMBHelan) kun je tarieven vergelijken. Je kunt natuurlijk ook het ziekenhuis rechtstreeks contacteren voor een persoonlijke kostenraming. 
  • Ga na welke kosten je hospitalisatieverzekering dekt. Heb je een hospitalisatieverzekering, kijk dan op voorhand na welke kosten deze vergoedt en welke niet. Heb je zo'n verzekering (nog) niet, check dan of het voor jou de moeite is om er eentje te nemen en welke verzekering het beste past bij jouw profiel. Ook als je geen hospitalisatieverzekering hebt, komen sommige ziekenfondsen toch tussen bij ziekenhuisopname. Check dit op voorhand.

Een hospitalisatieverzekering, iets voor jou?

  • Kies ook in het ziekenhuis een geconventioneerde arts. Dat maakt een verschil op de rekening voor je raadplegingen voor en na de ingreep.
  • Verwittig het ziekenhuis zo snel mogelijk als je de factuur niet kunt betalen. Hoe langer je daarmee wacht, hoe meer problemen (en extra kosten) je creëert. Je kunt eventueel een afbetalingsplan afspreken met het ziekenhuis of een tussenkomst vragen bij het OCMW. Ook het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker biedt sommige kankerpatiënten financiële steun.

Laat je beschermen door de maximumfactuur

De maximumfactuur is een plafond voor je medische kosten. Ze garandeert dat een gezin niet meer moet uitgeven voor medische zorg dan dat maximumbedrag, en vormt een belangrijke stimulans om dringende medische zorg niet uit te stellen. Betaal je in een bepaald jaar meer voor zorg, dan krijg je ziekenfonds die kosten automatisch maandelijks terug. Je moet daar zelf geen stappen voor te zetten.

Afhankelijk van je gezinssituatie zijn er vier verschillende types maximumfactuur. Let op, niet alle kosten worden meegeteld voor de maximumfactuur.

Laat een globaal medisch dossier opstellen

Een globaal medisch dossier combineert al jouw medische gegevens op één plaats. Wie op de kleintjes let, kan hiermee (iets) goedkoper naar je huisarts. Heb je zo'n globaal medisch dossier, dan betaal je € 4 remgeld per raadpleging in plaats van € 6. Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, betaalt € 1 remgeld in plaats van € 1,5. Voor 75-plussers en chronisch zieken is er bovendien een vermindering van 30 % voor een huisbezoek.

Zo'n dossier laten aanmaken, kost € 32, maar die betaling wordt rechtstreeks geregeld door je ziekenfonds. Dat hoef je als patiënt niet voor te schieten. Je vraagt simpelweg aan je huisarts om er een te openen. Bovendien geeft zo'n dossier je huisarts een totaalbeeld van je gezondheid, waardoor die beter kan oordelen welke onderzoeken of behandelingen nodig zijn. Je hebt er enkel bij te winnen dus, en het kost je niets.