Nieuws

Nieuw budget voor niet-commercieel medisch onderzoek

13 november 2015
nieuw budget

Minister De Block trekt tien miljoen euro uit voor gezondheidsstudies die voorheen niet werden gefinancierd omdat ze commercieel niet interessant zijn. Een mooi initiatief, al is het voorlopige bedrag wel een stuk lager dan gevraagd.

Op advies van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en Test-Aankoop gaat minister van Volksgezondheid Maggie De Block budget vrijmaken voor praktijkgerichte studies zonder commercieel belang. De regering zal in 2016 en 2017 telkens vijf miljoen euro voorzien voor dit soort onderzoek. Hoewel het bedrag een stuk lager is dan gevraagd, zou het de bedoeling zijn dit te verhogen na de opstartfase. Wij hopen dat dat in de toekomst inderdaad gebeurt, want deze studies kunnen belangrijke vragen over de dagelijkse medische praktijk beantwoorden.

Veel onbeantwoorde vragen

Beleidsmakers en zorgverleners beschikken soms immers over onvoldoende kennis om de beste keuzes te maken. Voor heel wat geneesmiddelen is bijvoorbeeld alleen maar aangetoond dat ze beter werken dan een placebo, maar is niet geweten wat nu het beste medicijn is voor een bepaalde aandoening. Of misschien is een verandering van levensstijl of een ander type behandeling wel efficiënter? 

Door deze onwetendheid krijgen patiënten mogelijk niet de zorg die voor hen het meest geschikt is, of worden er (sowieso al beperkte) middelen verspild. Denk maar aan de Lucentis-affaire: dankzij geld van overheden en onderzoeksinstellingen kon worden aangetoond dat Avastin, een geneesmiddel voor natte maculaire degeneratie, evenwaardig is aan het 20 keer duurdere Lucentis. Farmabedrijven zijn (uiteraard) niet geïnteresseerd om zelf zulke studies uit te voeren, integendeel, terwijl de patiënt er wel alle baat bij heeft. 

Opdracht voor het Kenniscentrum

De coördinatie van dit nieuwe studieprogramma valt in handen van het KCE. Het Kenniscentrum zal een oproep lanceren om voorstellen in te dienen en instaan voor de selectie en verdere follow-up ervan. Volgens de aanbevelingen krijgen ook de burger en de patiënt een stem in dit proces. Zo kan iedereen een voorstel indienen, en het KCE wil zich in haar opdracht laten bijstaan door een commissie waarin ook patiëntenvertegenwoordigers zetelen.