Antwoord van expert

Mag ik kraantjeswater gebruiken voor flesvoeding?

02 mei 2022

Om flessenvoeding te bereiden gebruik je bij voorkeur flessenwater met het label "geschikt voor de bereiding van babyvoeding". Kraantjeswater kan soms te veel nitraten bevatten. Er kunnen ook zware metalen zoals koper en chroom in aanwezig zijn.
Glass.Mapper.Sc.Fields.Image
Ralph Clinckers
Gezondheidsexpert
Eén van de redenen waarom flessenwater boven kraantjeswater wordt verkozen is de aanwezigheid van nitraten in het leidingwater.

"Wanneer je flesvoeding bereidt, gebruik je daar ook het best flessenwater voor. De reden hiervoor is de samenstelling van het water," legt onze gezondheidsexpert Ralph Clinkcers uit. "Om voor zuigelingenvoeding te mogen worden gebruikt, moet water aan hoge vereisten voldoen. Flessenwater dat aan die normen voldoet, mag op de verpakking vermelden dat het geschikt is voor de bereiding van babyvoeding."

Niet iedere fles water is geschikt

Hoe komt het eigenlijke dat die vermelding niet op iedere fles water prijkt? "Bronwater heeft geen constante samenstelling. Soms voldoet het dus misschien wel aan de eisen voor het bereiden van de flesjes, maar andere keren dan weer totaal niet. Vandaar dat enkel mineraalwater, dat wel die constante samenstelling heeft, zo'n vermelding kan krijgen. Als het natuurlijk voldoet aan de normen, want niet alle mineraalwaters zijn laag aan mineralen."

Het label "geschikt voor babyvoeding"verzekert je dat het water voldoet aan deze strenge eisen.

"Die constante samenstelling is trouwens ook de reden waarom je flessenwater maximaal drie dagen veilig in de koelkast kunt bewaren, althans voor de flesvoeding van je baby."

Liever weinig nitraten

"Eén van de belangrijkste redenen waarom flessenwater boven kraantjeswater wordt verkozen is de aanwezigheid van nitraten in het leidingwater. Op zich zijn die niet schadelijk, maar in het lichaam worden deze omgezet in nitrieten. Daardoor kunnen ze methaemoglobinemie veroorzaken, een aandoening van de rode bloedcellen waardoor er minder zuurstof getransporteerd kan worden. In sommige regio's is het nitraatgehalte in het drinkwater wat lager dan elders. Je kunt die informatie bekomen bij je watermaatschappij. Als je leidingwater aan volgende vereisten voldoet, kun je het gebruiken voor de flesvoeding."

Als je leidingwater aan deze vereisten voldoet, kan het worden gebruikt voor flesvoeding.

"Gebruik je kraantjeswater, laat het water even stromen alvorens te gebruiken en gebruik alleen koud water. Het water hoeft niet gekookt te worden. Vermijd ook liever een waterfilter. Gefilterd water kan immers een broeihaard van bacteriën worden. Bij het filteren verwijder je de chloor uit het water, waardoor bacteriën vrij spel krijgen, zeker wanneer je de filter niet regelmatig vervangt."