Persbericht

Consument maar matig tevreden over grootbanken

28 augustus 2019

Test Aankoop peilde bij 8100 personen naar hun globale tevredenheid over hun bank, maar ook in het bijzonder over elk product dat ze daar in hun bezit hebben. Resultaat? De 4 grote traditionele banken laten vrijwel altijd de slechtste scores optekenen, terwijl zij samen meer dan 50% van de antwoorden vertegenwoordigen. Test Aankoop moedigt ontevreden consumenten dan ook aan om van bank te veranderen en de petitie te ondertekenen die te vinden is op www.testaankoop.be/stopbankkosten.

8100 personen ondervraagd

Test Aankoop peilde bij 8100 personen naar de mate van algemene tevredenheid over hun bank: de transparantie van informatie, tarieven, klantenservice (loket, callcenter) en internetbankieren.  Maar ook, meer in het bijzonder, werd  gevraag naar de mate van tevredenheid over elk product dat de consument heeft bij zijn bank, bijvoorbeeld zichtrekening, spaarrekening, kredietkaart, hypothecaire lening en persoonlijke leningen.

Goede algemene tevredenheid

Algemeen gesproken wordt met een gemiddelde tevredenheidscore van 71/100, een mooi resultaat behaald. Echter, achter dit gemiddelde gaan grote verschillen schuil. Vooral over de vier grote traditionele banken - Belfius (67/100), BNP Paribas Fortis (62/100), ING (62/100), en in mindere mate KBC/CBC (70/100) – is de consument beduidend minder tevreden dan over banken als Argenta (83/100), VDK Bank (81/100), Keytrade (80/100), enz.

Het verschil qua tevredenheid is vooral opvallend als het gaat over de kosten.  BNP Paribas Fortis scoort slechts 43/100, ING 46/100, Belfius 47/100 en KBC 53/100, en dit in tegenstelling tot Argenta en Keytrade, die met respectievelijk 89 en 87/100 hoge scores laten optekenen.

Voor KBC zal er bovendien wellicht niet snel verbetering komen, omwille van de nieuwe aanzienlijke verhogingen die vanaf 1 september zijn gepland: voor de KBC-basisrekening, bijvoorbeeld, verdriedubbelen de kosten van de papieren overschrijving (van 0,50 tot 1,50 euro), verviervoudigen de kosten van een geldopname aan het loket (van 0,35 tot 1,50 euro) en stijgen ook de kosten voor een geldopname aan een andere geldautomaat dan die van KBC van 0,20 euro tot 0,50 euro. Test Aankoop hekelt met klem deze verhogingen, die vooral gevolgen zullen hebben voor mensen die de "volledig digitale" trein niet kunnen (of willen) volgen.  De organisatie nodigt daarom iedereen uit om haar petitie tegen hoge bankkosten, die al meer dan 17.000 handtekeningen telt, te ondertekenen.

Mate van tevredenheid varieert van product tot product

Hoewel bankproducten over het algemeen worden gewaardeerd, worden toch enkele aspecten specifiek bekritiseerd. Wat betreft een zichtrekening is voor de respondenten het meest aangehaalde probleem de kost van deze noodzakelijke dienst.  Het is dan ook logisch dat de hoogst gerangschikte rekeningen diegene zijn die door Test Aankoop werden verkozen tot Beste Koop, namelijk die van Argenta en Keytrade Bank.  Ze zijn gratis en omvatten ook een kredietkaart. Consumenten kunnen trouwens op de koopwijzer de zichtrekening kiezen die het beste bij hun profiel past.

Voor wat de spaarrekening betreft, is de meest gehoorde kritiek dat het slechts een erg laag rendement oplevert. Kredietkaarten worden, over het algemeen gesproken, dan weer erg geapprecieerd.  Toch valt er één punt van kritiek te noteren: respondenten blijken ontevreden over de dienstverlening in geval van problemen (de twee belangrijkste zijn fraude en het bereiken van de toegestane limiet).  Deze kritiek geldt trouwens voor alle uitgevers van kredietkaarten.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.