Nieuws

Je zou bij elke bank 10 jaar lang aan je rekeninguittreksels moeten kunnen

13 augustus 2019
rekeninguittreksels

Als de banken willen pushen opdat iedereen het systeem van de elektronische rekeninguittreksels zou gebruiken, moeten ze die documenten wel voldoende lang beschikbaar houden voor hun klanten. En dat is nu zeker niet altijd het geval.

De druk van de banken naar een digitale maatschappij, waar de consument al zijn bankzaken zelf elektronisch regelt, wordt alsmaar groter. Een van de elementen die daarop wijzen, is dat bepaalde banken de mogelijkheid om de uittreksels van je rekeningen in een selfbankruimte te gaan afprinten, afbouwen (BNP Paribas Fortis) of zelfs gewoon afschaffen (ING). En dat terwijl niet eens alle klanten over de nodige middelen beschikken om uittreksels elektronisch te bewaren…

Wij zijn van mening dat een bank zijn klanten de keuze moet bieden tussen:

  • papieren uittreksels die gratis of tegen een redelijke prijs naar huis worden opgestuurd;
  • elektronische uittreksels die ten minste 10 jaar ter beschikking blijven.

Dat is momenteel echter lang niet overal het geval. 

Uittreksels zijn verre van onnuttig

Rekeninguittreksels zijn een belangrijke informatiebron waar je beter een minimum aan aandacht aan besteedt. Banken communiceren namelijk via uittreksels, die documenten zijn voor jou een controlemiddel en je kunt er dingen mee bewijzen. Consumenten staan daar te weinig bij stil, zeker de jonge garde.

Je uittreksels laten opsturen is vaak erg duur

Volgens de wet mag een bank voor de verzending van papieren uittreksels alleen de werkelijke kosten aanrekenen. Maar als je die documenten geregeld wilt ontvangen, kunnen de verzendkosten vandaag de dag uiteindelijk wel te voelen zijn in je portemonnee. De kans is groot dat je rekening in de praktijk op jaarbasis bijna dubbel zoveel gaat kosten!

Je uittreksels blijven zelden 10 jaar ter beschikking

Er zijn een aantal banken die beweren dat hun klanten 10 jaar lang toegang hebben tot de historiek van de verrichtingen (gewoon de lijst) of tot de uittreksels (alleen dat zijn officiële documenten, die je als bewijs kunt gebruiken), bv. Belfius, Crelan, BNP Paribas Fortis, KBC en Keytrade Bank. Bij Triodos zou er zelfs geen enkele beperking in de tijd zijn. 

Maar bij diverse banken is de termijn bijzonder kort: 2 jaar bij Deutsche Bank en ING, 18 maanden bij Argenta en bpost bank (voor de historiek is de termijn bij die twee banken, resp. 3 jaar en 13 maanden). Daardoor voeren de betrokken banken hun plicht als bewaarder van de info over je verrichtingen niet met de nodige ernst uit. Wij vinden dat onaanvaardbaar.

Stop de afbouw van de bankdiensten

Als je net als wij wilt opkomen tegen de snelle en agressieve manier waarop de banken ons de digitale wereld in onze maag willen splitsen, teken dan onze petitie tegen de hoge bankkosten.

TEKEN ONZE PETITIE