Dossier

Wat betekenen IBAN, BIC en SEPA?

27 juli 2022
IBAN-nummer, BIC-code en SEPA

We kennen de termen IBAN-nummer en BIC-code sinds de Europese markt voor betaalinstrumenten met SEPA werd eengemaakt. Sindsdien maakt het geen verschil meer uit of je via je zichtrekening betaalt aan iemand in eigen land of iemand elders in de Europese Unie. Wat houden IBAN, BIC en SEPA concreet in voor je overschrijvingen en domiciliëringen? 

De codes gekoppeld aan je zichtrekening

Als je een zichtrekening hebt lopen bij een bank, beschik je over een IBAN-nummer en een BIC-code. Beide vinden hun oorsprong in Europese wetgeving die met SEPA werd ingevoerd.

In wat volgt, verneem je meer hierover:

Wat is mijn IBAN-nummer?

IBAN duidt gewoon op het nummer van je zichtrekening. Dat letterwoord staat voor International Bank Account Number. 

In ons land bestaat het IBAN-nummer uit 16 tekens, opgesplitst in vier groepjes van vier. Het staat onder meer vermeld op je debetkaart en je rekeninguittreksels.

Verder gaan we nader in op het IBAN-nummer.

Wat is de BIC-code?

BIC is het letterwoord van Bank Identifier Code. Het is de code waarmee elke bank kan worden geïdentificeerd. In België bestaat de BIC-code uit 8 letters.

Verder geven we meer details over de BIC-code.

Wat is een SEPA-betaling? 

IBAN en BIC zijn onlosmakelijk verbonden met SEPA. Dat letterwoord staat voor "Single Euro Payments Area", of eengemaakte Europese betaalruimte. Daardoor wordt het systeem van die twee codes binnen een groot deel van Europa gebruikt, meer bepaald alle landen van de Europese Unie, plus Andorra, Groot-Brittannië, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad en Zwitserland.

Het doel van SEPA was om geen onderscheid meer te maken tussen nationale en grensoverschrijdende betalingen die met een overschrijving, betaalkaart of domiciliëring worden uitgevoerd. Elke betaling binnen de SEPA-zone met een van die drie middelen moest net zo efficiënt verlopen als een nationale verrichting en mocht slechts evenveel kosten. Een overschrijving vanuit België naar bijvoorbeeld Portugal moest dus gelijkwaardig worden beschouwd als een binnen ons land. Let wel, die harmonisatie werd stapsgewijs ingevoerd en is onder meer voor de betaalkaarten nog niet helemaal rond.

SEPA was oorspronkelijk een initiatief van de Europese Commissie, met de steun van de Europese Centrale Bank. In ons land hebben de Nationale Bank van België en Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie ervan.

Verder leggen we uit hoe je een SEPA-overschrijving en een SEPA-domiciliëring uitvoert.

Als je op zoek bent naar een zichtrekening

Een zichtrekening is essentieel in het dagelijkse leven. Maar denk eerst goed na wat je ermee wilt doen. Neem daarom zeker een kijkje in ons dossier over het openen van een zichtrekening.

Het is niet makkelijk om uit te zoeken waar je al naargelang je bankgewoontes het goedkoopst af bent voor een zichtrekening. Wij beschikken over een vergelijkingstool die de actuele tarieven van meer dan 100 formules bij meer dan 20 banken vergelijkt.

NAAR ONZE VERGELIJKINGSTOOL VOOR ZICHTREKENINGEN