Nieuws

Is een ABR-verzekering nuttig als je gaat bouwen of verbouwen?

16 maart 2023
ongeval op bouwwerf

Een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s beschermt je tegen schade op de werf, tegen diefstal, tegen schade aan derden enz. De aannemer kan ervoor zorgen, maar je kunt ze ook zelf afsluiten.

Verzekering Alle Bouwplaats Risico's dekt risico’s op je bouwwerf

Ga je bouwen of ga je je huis grondig verbouwen? Dan kan er natuurlijk heel wat fout gaan, helaas. Bouwvakkers die zich verwonden, diefstal, schade door het weer … Een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s of kortweg ABR verzekering of werfverzekering dekt dit onheil.

Wat is een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s?

Een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s dekt de risico’s die er zijn als je gaat bouwen of je huis grondig gaat verbouwen. Het is een soort “omnium-verzekering” die loopt zo lang de werken lopen en die zowel schade aan personen, aan materialen als aan de bezittingen van jouw buren dekt.

Het voordeel van deze verzekering is dat bij een ongeval de schade wordt vergoed, zonder dat er noodzakelijk een verantwoordelijke moet worden gezocht, waardoor nodeloze vertragingen aan de bouwwerken worden vermeden door discussies over die verantwoordelijkheid.

Wat dekt een ABR verzekering precies?

De verzekering Alle Bouwplaats Risico’s dekt verschillende soorten schade:

  • Materiële schade en diefstal (bouwmateriaal, constructie-elementen, verwarmingsinstallatie en sanitaire installatie inbegrepen), stormschade of schade door extreem weer of overstroming, vandalisme, instorting van (een gedeelte van) het gebouw …
  • Schade aan derden door de werken aan de bouw of de verbouwing : als werfleider ben je verantwoordelijk voor gebeurlijk schade aan naburige gebouwen, bv. barsten, problemen door vocht of door water, verzakkingen …

Daarnaast zijn er enkele aanvullende waarborgen die onder de verzekering vallen:

  • Schade aan je eigen bezittingen door de werkzaamheden (vooral in geval van verbouwingen) : een bouwvoertuig dat je tuinhuis beschadigt, je gevel die gaat barsten door de werkzaamheden …
  • Materiële schade veroorzaakt door het gereedschap van de aannemer.

Werken die niet naar behoren zijn uitgevoerd of die niet op de plannen stonden, vallen niet onder de ABR-verzekering. Ook kosten zoals bv. extra huur omdat de werken langer duren dan gepland, worden niet terugbetaald.

Waarom valt schade bij een verbouwing niet onder de woningverzekering?

Je gaat er misschien van uit dat mogelijke schade bij een verbouwing wordt gedekt door de woningverzekering. Dat lijkt logisch, toch is het vaak niet het geval. Als je woning tijdens de werken niet kan worden bewoond, zal de woningverzekering niet tussenkomen.

Hierdoor zijn alle materialen en gereedschap die zich op de werf bevinden niet verzekerd tegen diefstal (tenzij je in je huis inwoont tijdens de werken, maar dat is zelden het geval).

Je bent ook niet verzekerd tegen waterschade zoals dat het geval is in een afgewerkt/bewoond huis, gezien mogelijke werken aan waterleidingen of een dak dat misschien moet worden hermaakt.

Wie moet de ABR-verzekering afsluiten?

De verzekering Alle Bouwplaats Risico’s dekt zowel jou als werfleider, als alle andere aannemers en werklieden die op je werf aan de slag gaan. Ze kan dan ook worden gesloten door zowel de werfleider als door een van de aannemers of door de architect. Als een aannemer dit doet, gaat het meestal om een algemene ABR-verzekering die alle aannemers, onderaannemers die aan de slag zullen gaan en ook jou als werfleider dekt.

Het best vraag je voor de werf van start gaat na of je (hoofd)aannemer zo’n verzekering heeft afgesloten, en indien ja, of die geldt voor alle aanwezigen op de werf.

Heeft de aannemer geen ABR-verzekering afgesloten, dan moet je dit zelf doen. Maar zorg er dan voor dat die verzekering niet meer dekt dan strikt noodzakelijk. Zo moet ze het materiaal van de aannemer bijvoorbeeld niet verzekeren tegen diefstal, aangezien dat niet jouw verantwoordelijkheid is.

Hoe lang geldt de verzekering Alle Bouwplaats Risico’s?

Een ABR-verzekering is doorgaans 12 maanden geldig. Daarin zit de periode die nodig zijn voor de effectieve werkzaamheden, gevolgd door een onderhoudstermijn. De verzekering begint dus te lopen vanaf het moment dat de werkzaamheden starten, tot het moment van de voorlopige oplevering of tot de ingebruikname van de woning.

Het is altijd mogelijk om de standaardtermijn van 12 maanden te laten verlengen, als blijkt dat de werkzaamheden langer zullen duren dan voorzien. Vraag dit wel op tijd aan.

Hoeveel kost een ABR-verzekering?

Een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s heeft zijn prijs. Die is afhankelijk van de grootte van de werf, van de werkzaamheden die worden uitgevoerd, van het feit of het om een open dan wel een gesloten constructie gaat … Gemiddeld genomen kost deze verzekering je tussen 0,8 en 1 % van de prijs van de werkzaamheden zelf.

Wordt de verzekering door de aannemer afgesloten, is de prijs doorgaans in de totale prijs van de werkzaamheden inbegrepen. Sluit je de verzekering zelf af, dan neem je het best contact op met je verzekeringsmakelaar om te bekijken welke formule en welke opties het best zijn voor jou.

Pack "Ik bouw, Ik verbouw" beschermt ook bij faillissement aannemer

De meeste Belgische verzekeraars bieden een verzekering Alle Bouwplaats Risico's aan. We lichten wel even het pack "Ik bouw, Ik verbouw" van AG Insurance uit, dat een "light"-versie van de ABR verzekering combineert met een zekere bescherming als je aannemer failliet gaat. Wat houdt dit pack precies in?

  • Net zoals bij een gewone ABR verzekering dekt het pack eventuele schade, diefstal, ongevallen op de werf, zonder dat er daarvoor een verantwoordelijke moet worden aangeduid.
  • Daarnaast komt het pack ook deels tussen in het geval van een faillissement van je aannemer, onderaannemer of architect. Dit wil zeggen dat een gedeelte van de extra kosten waarmee je te maken krijgt als je de werken wilt verderzetten na dat faillissement wordt gedekt. Dit gaat tot maximaal 10 % van de kosten of een maximumbedrag van € 3 682,88.
  • Anders dan een gewone verzekering Alle Bouwplaats Risico's komt de verzekering van AG Insurance wel tussen voor eventuele huurkosten doordat je werf vertraging heeft opgelopen, maar enkel als je (onder)aannemer of architect is failliet gegaan in de laatste drie maanden vóór de voorlopige oplevering van de werf, waardoor je later dan voorzien je woonst kunt betrekken.
  • Deze verzekering moet worden afgesloten door de werfleider. Een aannemer kan dit niet doen. Daarmee is het pack vooral interessant voor mensen die het grootste deel van de werken door een aannemer laten doen, maar zelf ook een deel (bv. de afwerking) voor hun rekening nemen. Ook eventuele vrijwillige helpers worden gedekt door deze verzekering.
  • Ook anders dan bij een gewone ABR verzekering geldt er geen standaardtermijn van 12 maanden. Je neemt deze verzekering voor werken die minstens 2 maanden duren, en de einddatum komt overeen met de voorziene einddatum van de werken. Lopen die werken uit, dan moet je je verzekeraar daarvan tijdig op de hoogte brengen. De onderhoudstermijn geldt tot 6 maanden na het einde van de werken.

Bij dit pack moet je wel rekening houden met een franchise van € 625.