Nieuws

Wat als er door een zware storm dakpannen van de buren in mijn veranda zijn terechtgekomen?

Verwittig hen zeker, maar weet dat je elders wellicht sneller een vergoeding zult kunnen krijgen.

27 december 2020
dakpannen van buren in veranda

 

Beschik je over een woningverzekering? Richt je dan in eerste instantie tot je verzekeraar om de schade vergoed te krijgen.

Als dat toch niet lukt, kun je proberen om je buren aansprakelijk te stellen. Als zij een familiale verzekering hebben, kunnen zij het schadegeval langs die weg regelen. Jij zult wel moeten kunnen bewijzen dat het dak gebreken vertoonde. 

Let wel! De familiale verzekeraar van je buren kan opwerpen dat het om overmacht ging, bv. omdat de storm dakpannen heeft weggerukt van meerdere woningen in de straat. In die veronderstelling zijn je buren niet aansprakelijk. In dat geval is het interessant als je een rechtsbijstandsverzekering hebt (bv. als optie bij je familiale verzekering), want dan kan je verzekeraar jouw belangen verdedigen tegenover de gezinsverzekeraar van je buren.

Zit je met vragen?

Je kunt altijd terecht bij de experts van onze Adviesdienst. Je kunt hen opbellen op het nummer 02 542 34 34, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag). Of je kunt hen online contacteren.

BEL 02 542 34 34