Dossier

Omnium voor de elektrische fiets

11 maart 2019
omnium fietsverzekering elektrische fiets

De prijs van een goede elektrische fiets schommelt rond de € 2 500. Genoeg om een omnium fietsverzekering te overwegen. Die is vooral nuttig als dekking tegen diefstal op een openbare plaats.

Welke kosten worden vergoed?

Bij sommige omnium fietsverzekeringen voor e-bikes ben je gebonden aan de fietsenwinkel. Herstellingen die onder de dekking vallen, mag je dan enkel daar laten uitvoeren. En in geval van diefstal of total loss van de fiets kun je enkel bij hen een nieuwe aanschaffen. Wij vinden dat een vorm van koppelverkoop, die wel interessant is voor de verkoper, maar minder voor sommige klanten die daar pas na een schadegeval achter komen.

Als je fiets niet gestolen of totaal verloren is, worden de herstellingskosten in principe volledig vergoed, op een eventuele franchise na. In geval van diefstal of total loss kan de verzekeraar een vergoeding in geld uitkeren of een nieuwe fiets aanbieden via je fietsenverkoper.

Ten minste gedurende de drie eerste jaren van het contract vergoedt de verzekeraar de aangenomen waarde. Die is voordeliger dan de werkelijke waarde van de fiets. Enerzijds zal de vergoeding immers hoger zijn. En anderzijds vermijd je onaangename verrassingen en discussies over de waarde van de fiets voor het ongeval. De aangenomen waarde wordt bepaald op basis van twee factoren: de prijs en de afschrijving, anders gezegd het percentage dat de verzekeraars laten afhangen van de ouderdom van de e-bike. Bij de meeste bedraagt de vergoeding slechts 100 % bij aanvang van het contract en daalt ze nadien. De afschrijvingspercentages variëren dus aanzienlijk naargelang van het contract, waardoor de vergoeding sterk kan verschillen.

In geval van diefstal of materiële schade hanteren de meeste verzekeraars een franchise. Meestal bedraagt de franchise € 25 of € 50.

Als je e-bike wordt gestolen, vergoeden de meeste verzekeraars die pas na een bepaalde wachttijd. Wordt je fiets binnen die tijd teruggevonden, dan hoeven ze niets te vergoeden, behalve eventuele herstellingskosten.