Dossier

Omnium voor de elektrische fiets

11 maart 2019
omnium fietsverzekering elektrische fiets

De prijs van een goede elektrische fiets schommelt rond de € 2 500. Genoeg om een omnium fietsverzekering te overwegen. Die is vooral nuttig als dekking tegen diefstal op een openbare plaats.

Wat dekt de omnium fietsverzekering?

1. Diefstal

De meeste contracten dekken enkel diefstal op een openbare plaats als je elektrische fiets aan een vast punt was bevestigd. Soms volstaat het om de fiets gewoon op slot te zetten met het vereiste slot. Voor andere polissen is het voldoende om je fiets vast te maken aan een andere fiets, of moet het fietsslot zijn geforceerd door de dief.

Om je fiets optimaal te beveiligen tegen diefstal, zijn er twee gouden regels. Ten eerste, koop een degelijk fietsslot. Hoe zwaarder, hoe duurder en hoe beter het is, normaal gezien. Een beugelslot is vaak het stevigst. Ten tweede, bevestig dat fietsslot zowel aan het kader en het achterwiel als aan een vast bevestigingspunt. Vergeet ook niet om het display (de boordcomputer) mee te nemen.

Bijna alle verzekeraars dekken alleen diefstal als je een fietsslot gebruikt dat aan hun vereisten beantwoordt. Verzekeraars eisen meestal dat je een fietsslot met ART-label hebt dat tot een bepaalde beveiligingscategorie behoort of dat minstens een bepaald bedrag kost, bv. € 60. Bewaar de factuur van je fietsslot en alle sleuteltjes goed, want die heb je nodig als je fiets wordt gestolen. Wat het frameslot betreft, kun je het sleuteltje enkel verwijderen in gesloten toestand. Als je nog in het bezit bent van beide sleuteltjes, bewijst dit dat je fiets vergrendeld was.

Als je fiets gestolen is, meld dat dan zo snel mogelijk aan de politie om niet naast je vergoeding te grijpen. De tijd die je daarvoor krijgt, verschilt van 24 uur tot 7 dagen. Als enkel je batterij wordt gestolen, wordt de diefstal niet door alle verzekeraars vergoed.

2. Materiële schade

De omnium fietsverzekering dekt ook schade aan je elektrische fiets. Denk dan aan schade als gevolg van een ongeval in fout, een ongeval zonder tegenpartij of met een onbekende tegenpartij, een ongeval met betwisting van de aansprakelijkheid en soms vandalisme.

Elke verzekering kent alleen een vergoeding toe als het schadegeval onder de dekkingen van het contract valt, en nooit in de gevallen die uitgesloten zijn. Maar de definitie van die dekkingen verschilt sterk. Bij sommige verzekeraars moet het niet noodzakelijk om een ongeval gaan. Dit zijn namelijk verzekeringen van het type “alle risico’s behalve”. Met andere woorden, alle schade wordt gedekt, behalve als het een uitsluiting betreft. Bij alle andere contracten moet het gaan om een ongeval, een aanrijding of andere welbepaalde schadegevallen. Maar ook hier bestaan er verschillen naargelang van het contract. Een zeer strikte omschrijving van het begrip ongeval kan nadelig zijn, omdat de verzekeraar de dekking dan kan weigeren in gevallen die niet aan die voorwaarden voldoen.

3. Pechverhelping

In de meeste omniums is bijstand inbegrepen bij de premie, maar soms is het een optie.

Pechverhelping is meestal beperkt tot ons land en Nederland, plus een deel van de buurlanden, bijvoorbeeld tot 30 of 50 km over de landsgrenzen. Houd daar rekening mee als je je elektrische fiets meeneemt naar het buitenland. Met pechverhelping wordt je fiets naar je vertrekpunt of de dichtstbijzijnde hersteller gebracht. Meestal wordt ook geprobeerd om hem ter plaatse te herstellen.

Sommige contracten leveren bijstand bij je thuis. De huur van een elektrische vervangfiets wordt zelden terugbetaald.