Persbericht

Testaankoop pleit voor renteverhoging op spaardeposito’s

08 december 2022

Voor het geld dat de banken stockeren op de rekeningen van de ECB, krijgen ze momenteel 1,5% rente. Vermits er slechts een minimale rente van 0,11% op de spaartegoeden van consumenten gehanteerd wordt, verdienen de banken dus goed geld aan deze spreidstand. Nu de rente stijgt, dringt Testaankoop aan om de rente op te trekken voor gewone spaarders. De verbruikersorganisatie schrijft hiertoe opnieuw minister Van Peteghem aan.

Rente stijgt, banken stil

Financiële instellingen krijgen voor het geld dat zij stockeren op de rekeningen van de ECB, een bepaalde vergoeding. Momenteel ligt die op 1,5%. Vermits er terzelfdertijd slechts een minimale rente van 0,11% op de spaartegoeden van consumenten gehanteerd wordt, verdienen de banken dus goed geld aan deze spread, stelt Testaankoop. De consumentenorganisatie heeft heel wat kritiek op deze situatie en vindt dat de grootbanken met hogere rentes moeten komen.  Voorlopig geven alleen enkele kleinere financiële instellingen zoals CKV (maximaal 1%), NIBC Direct (maximaal 0,70%), MeDirect (maximaal 0,65%), Santander (maximaal 1,20%) en Keytrade Bank (max 1%) gehoor aan deze oproep. Bij de grootbanken blijft het echter oorverdovend stil. Belfius-baas, Marc Rasière, stelde in augustus nog dat er voor het einde van dit jaar geen sprake zou zijn van een renteverhoging. KBC ceo Johan Thijs benadrukte dan weer dat een eventuele stijging van de rente op spaarboekjes, een commerciële beslissing zou zijn. Ook ING wees erop dat niet alleen de houding van de Centrale Bank determinerend is en dat het nog te vroeg was voor een verhoging.

Politiek ingrijpen

Minister Van Peteghem verklaarde eerder dat de regering zich niet kan mengen in de beslissingen van de banken betreffende de vergoeding van spaarrekeningen. « Klopt niet », zegt Testaankoop. « De politiek heeft in het verleden meermaals ingegrepen wanneer het ging om spaarrentes, zowel om ze te begrenzen in tijden van erg hoge rente, als om minima te garanderen in periodes van erg lage rentes zoals de voorbije jaren. Hieruit blijkt dat de minister zich wel degelijk kan mengen in het prijsbeleid van de banken », benadrukt de consumentenorganisatie.  Voorlopig is de minister echter van mening dat het, aangezien het om een concurrerende markt gaat, beter is om dit aan de banksector over te laten, met name om de banken een zekere rentabiliteit te laten genieten.

300 miljard

Volgens Testaankoop, laten de Belgische grootbanken de concurrentie niet spelen. Hoewel de Belgische spaarders samen een bedrag van 300 miljard euro op hun rekening hebben opgepot, verliezen ze eraan: de armzalige rente die de banken geven, kan de inflatie verre van compenseren. Een renteverhoging is hierbij essentieel om de schade te beperken, vindt Testaankoop. De consumentenorganisatie zal hiertoe opnieuw minister Van Peteghem aanschrijven.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.