Nieuws

Banken blijven slechte raadgevers

06 mei 2014
slechte raadgevers

"Ik wil een som geld beleggen, wat raadt u me aan?" Die vraag stelden onze medewerkers in tientallen bankkantoren. Bijna de helft van de beleggingsadviseurs gaf ons slecht advies. Vaak hielden ze te weinig rekening met het profiel van de klant.

De resultaten per bank en onze eisen

Hier vindt u per bank de algemene evaluatie van het beleggingsadvies dat we in alle filialen kregen. Deze evaluatie is gebaseerd op 2 criteria. Ten eerste, de bepaling van het beleggersprofiel. Heeft de adviseur de juiste vragen gesteld om het profiel van de klant correct te bepalen? Ten tweede, het beleggingsadvies zelf. Stemt het beleggingsproduct overeen met het profiel van de klant?

Onze eisen

  • Er moet een einde komen aan vergoedingsmechanismen die ertoe leiden dat bankadviseurs hun klanten niet het beste advies geven. De Europese wetgeving is al wat verbeterd in dat opzicht. Het zal echter nog minstens 2 jaar duren voordat die van toepassing is in alle EU-lidstaten. 
  • Er is nood aan doeltreffende controles. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat de verplichting om een profiel van de klant op te stellen en de aanbevelingen daarop te baseren, niet garandeert dat de belegger correct advies krijgt. Daarom moet doeltreffend worden gecontroleerd of de banken die verplichtingen ook echt nakomen.
  • Voldoende ontmoedigende sancties op inbreuken moeten vermijden dat banken, zelfs als ze een boete moeten betalen, nog altijd meer te winnen hebben door de wet te omzeilen dan door ze na te leven. Volgens ons is een systematische publicatie van de sancties een van de meest doeltreffende manieren. Die hoeven niet te gelden vanaf de eerste overtreding, maar wel vanaf het moment dat de bank die opnieuw begaat of op grote schaal een onaanvaardbare praktijk toelaat. Dit moet ertoe leiden dat de banken de wet strikter gaan naleven om hun imago hoog te houden.