Dossier

Investeren via crowdfunding: stel uzelf de juiste vragen

Stel uzelf de juiste vragen!

Bent u van plan om via crowdfunding geld te lenen of te investeren in een bepaald project ? Denk dan aan het volgende : 

  • Stel u zoals bij elke investering een aantal vragen: behoud ik een voldoende grote  noodreserve die ik zo nodig direct kan aanspreken? Heb ik nog genoeg liquide middelen voor mijn geplande grote uitgaven de komende jaren? Aangezien het gaat om een risicovolle  investering – zelfs bij een lening -, ben ik bijgevolg bereid om mijn hele inleg te verliezen? Hoelang kan mijn geld maximaal blijven vaststaan? Kan ik er uitstappen, en zo ja, wanneer?
  • Diversificatie is het toverwoord wanneer het over beleggingen gaat. Spreid uw investering dus om het risico te verkleinen en toch het rendement te behouden. Het grensbedrag van € 1 000 per project (dat gewoonlijk in België geldt) voorkomt trouwens dat u te veel geld op één paard zou wedden. 
  • Investeer via een ernstig platform om u zo goed mogelijk te behoeden voor oplichterij, nepprojecten en slecht  uitgewerkte initiatieven. Kies daarom een platform dat de projecten zorgvuldig selecteert en controleert. Lees aandachtig op de website hoe het platform werkt. Normaal gezien moet u er uitgebreide en degelijke informatie vinden.
  • Probeer oplichters te herkennen door na te gaan welke onderneming achter het project zit, wie de aandeelhouders en de bestuurders zijn en wat voor garanties ze bieden.
  • Of het nu om een lening of een deelname in het kapitaal gaat, neem altijd de tijd om u grondig te informeren. Zoek uit wat de risico's zijn en hoe de projectaanbieders zich  daartegen wapenen. Ga ook na hoeveel ervaring ze hebben. En probeer te achterhalen of er nog andere investeerders vertrouwen hebben in het project (bv. business angels).
  • Weeg af of de vergoeding in verhouding tot de risico's staat. Dat is bijvoorbeeld niet het  geval als uw investering volledig tenietgaat wanneer het project faalt, terwijl uw winstdeelname niet hoger kan zijn dan de intrest van een lening.
  • Volg niet alleen uw gevoel als een project of de presentatie ervan u aanspreekt. Wat er met uw lening of investering gebeurt, hangt immers grotendeels af van het welslagen van het project. Helaas draaien lang niet alle projecten op een succes uit. De website MyMicroInvest vermeldt dat naar schatting 40 % van de startups mislukt, dat 40 % overleeft, maar niet de verwachte resultaten behaalt, en dat slechts 20 % écht slaagt. Het is dus belangrijk dat u de slaag- en faalkans kunt inschatten om geen financiële kater op te lopen. Dat is echter niet zo eenvoudig. Temeer omdat er vandaag geen onafhankelijke analyses of adviezen omtrent die projecten te vinden zijn.