Dossier

Als je wilt sparen voor de kinderen

31 maart 2021
jongeren en hun spaarrekening

Wat te denken van de baby- en jongerenspaarrekeningen die banken aanbieden en waarop ouders, grootouders of suikernonkels stelselmatig geld kunnen storten tegen dat hun oogappel groot is?

Banken bieden baby- en jongerenspaarrekeningen aan. Is dat een goede manier van sparen voor de kinderen?

Jongerenspaarrekening of gewone spaarrekening?

De banken bieden op hun specifieke jongerenrekeningen op enkele uitzonderingen na geen betere voorwaarden dan op hun spaarrekeningen voor volwassenen. En wanneer dat toch het geval is, blijft het om een schamel rendement gaan: minder dan 0,50 % per jaar. Het is dus best mogelijk dat je beter af bent met een gewone spaarrekening, die kan zowel voor een volwassene als voor een kind worden geopend. Maak daarvoor gebruik van onze Koopwijzer spaarrekeningen. Vul daar de leeftijd in van het kind, het bedrag dat je wilt sparen en de duur die je voor ogen hebt. Wij updaten ook geregeld de beste voorwaarden die je voor een spaarrekening kunt krijgen

NAAR DE KOOPWIJZER SPAARREKENINGEN

NAAR DE BESTE KOPEN VOOR SPAARREKENINGEN

Kunnen ouders geld afhalen van de rekening van hun kinderen?

Volgens de wet mogen ouders geen middelen van een minderjarige vervreemden zonder daarvoor de toelating van een vrederechter te hebben.

Maar wat is "vervreemden"? Valt geld van de rekening van uw kinderen halen onder die noemer? De banken pakken dat probleem pragmatisch aan. Toch moet je je ervan bewust te zijn dat je geldopnemingen mogelijkerwijs zult moeten rechtvaardigen. Dat is vooral belangrijk voor ouders die geld op de rekening van het kind hebben geplaatst maar wel de mogelijkheid willen vrijhouden om er in moeilijke omstandigheden zelf aan te kunnen.

Wanneer kan het kind geld afhalen?

Geld afhalen kan pas vanaf de leeftijd van 16 jaar en voor zover de ouders zich daar niet tegen verzetten. In dat geval mogen jongeren tot € 125 per maand afhalen. Maar als de ouders en de bank daarmee akkoord gaan, kan een jongere al vroeger alleen geld afhalen of meer dan € 125. Zo mogen jongeren bij sommige banken al vanaf 12 jaar, mits akkoord van hun ouders, alleen geld van hun spaarrekening halen. Aan een internetrekening kan een kind alleen als het over de codes daarvoor beschikt. In de praktijk stuurt de bank de codes echter naar de ouders, en niet naar de minderjarigen.

Als je zelf wilt kunnen beslissen wanneer het kind geld mag afhalen

Geld storten op de spaarrekening van uw kind, dat is allemaal goed en wel. Maar wat zal zoon- of dochterlief ermee doen wanneer ze 18 jaar worden? Vrees je dat ze misschien al te snel en ondoordacht er alles zullen doorjagen? En zou je liever hebben dat hij of zij pas op latere leeftijd vrij over het geld kan beschikken? Of je bent grootouder, peter of meter en wilt geld geven aan je kleinkind, pete- of metekind, maar je wil niet dat de ouders van het kind aan het geld kunnen? Daarvoor bestaat een oplossing: een spaarrekening met derdenbeding. Het principe van zo'n rekening is dat je de controle over de rekening behoudt tot het ogenblik dat het jou opportuun lijkt om het geld effectief af te staan.