Dossier

Jongerenspaarrekeningen

11 april 2017
jongeren

Banken proberen nieuwe klanten te rekruteren vanaf zeer jonge leeftijd. Daarom bieden ze baby- en jongerenspaarrekeningen aan, waarop ouders, grootouders of suikernonkels stelselmatig geld kunnen storten tegen dat hun oogappel groot is.

Jongerenspaarrekening of gewone rekening?

Als we het volledige marktaanbod van spaarrekeningen bekijken, vinden we de beste voorwaarden niet noodzakelijk terug bij de jongerenrekeningen. Integendeel, u kunt zeker ook uw gading vinden bij de gewone spaarrekeningen van de banken, die zowel voor volwassenen als voor kinderen kunnen worden geopend. Opteer dan uiteraard wel voor een van onze Beste Kopen. Die kunt u vinden met onze Koopwijzer spaarrekeningen.

Kunnen ouders geld van de rekening van hun kinderen halen?

Volgens de wet mogen ouders geen middelen van een minderjarige vervreemden zonder daarvoor de toelating van een vrederechter te hebben. Maar wat is "vervreemden"? Valt geld van de rekening van uw kinderen halen onder die noemer? De banken pakken dit probleem pragmatisch aan. Toch dient u er zich van bewust te zijn dat u geldopnemingen mogelijkerwijs zal moeten rechtvaardigen. Dit is vooral belangrijk voor ouders die geld op de rekening van het kind hebben geplaatst maar wel de mogelijkheid willen vrijhouden om er in moeilijke omstandigheden zelf aan te kunnen.

Heeft het kind toegang tot zijn rekening?

Geld afhalen kan pas vanaf de leeftijd van 16 jaar en voor zover de ouders zich daar niet tegen verzetten. In dat geval mogen jongeren tot € 125 per maand afhalen. Maar als de ouders en de bank daarmee akkoord gaan, kan een jongere al vroeger alleen geld afhalen of meer dan € 125. Zo mogen jongeren bij sommige banken al vanaf 12 jaar, mits akkoord van hun ouders, alleen geld van hun spaarrekening halen. Aan een internetrekening kan een kind alleen als het over de codes daarvoor beschikt. In de praktijk stuurt de bank de codes echter naar de ouders, en niet naar de minderjarigen.

Kan ik beslissen wanneer het kind het geld krijgt?

Geld storten op de spaarrekening van uw kind, dat is allemaal goed en wel. Maar wat zal zoon- of dochterlief ermee doen wanneer ze 18 jaar worden? Vreest u dat ze misschien al te snel en ondoordacht er alles zullen doorjagen? En zou u liever hebben dat hij of zij pas op latere leeftijd vrij over het geld kan beschikken? Of u bent grootouder, peter of meter en wilt geld geven aan uw kleinkind, pete- of metekind, maar u wilt niet dat de ouders van het kind aan het geld kunnen ? Daarvoor bestaat een oplossing: een spaarrekening met derdenbeding. Het principe van zo'n rekening is dat u de controle over de rekening behoudt tot het ogenblik dat het u zelf opportuun lijkt om het geld effectief af te staan.