Spaarrekeningen: de beste voorwaarden

In 2022 worden de intresten op spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing (15 %) tot een bedrag van € 980 per belastingplichtige.

The offers

85 spaarrekeningen