Nieuws

Een spaarrekening die 0 % opbrengt? Dat kan niet voor ons!

08 augustus 2019
spaarrekeningen nul procent

08 augustus 2019
Sommige banken vinden de – nochtans schamele – intresten die ze op een spaarrekening toekennen, niet langer houdbaar. Maar ze blijven ondertussen wel rijkelijk winst maken. En voor de spaarders is een spaarrekening hét product wanneer men geen enkel risico wil lopen met zijn geld.

Een paar dagen geleden pleitte de grote baas van ING België ervoor om de minimumrente op spaarrekeningen te verlagen naar 0 %. Volgens hem is het huidige wettelijke minimum van 0,11% niet langer houdbaar. 

Die 0,11 % bestaat uit enerzijds een basisrente van 0,01 % en een getrouwheidspremie van 0,10 %. De rekening is snel gemaakt: in één jaar tijd brengt € 10 000 welgeteld € 11 op! Belachelijk weinig dus, niet eens genoeg om de inflatie te compenseren, want het Planbureau raamt die voor dit jaar op 1,60 %. Als je € 10 000 op een spaarrekening hebt staan, zal die som tegen eind 2019 daardoor € 149 aan koopkracht hebben verloren, nl. € 11 – € 160.

Winnaar: de banken; verliezer: de consument 

Waarom vinden de banken dat het rendement nog kan zakken? Omdat de Europese Centrale Bank een negatieve rente toepast wanneer zij er hun overschot aan liquiditeiten parkeren. 

Door de rente naar 0 % te verlagen kan de Belgische banksector zowat 300 miljoen euro besparen. En het gaat hen al zo voor de wind: in 2017 werd 7,5 miljard winst geboekt (meest recente gegevens beschikbaar bij Febelfin) en er worden rijkelijke dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Wij vinden het daarom niet kunnen dat de banken het rendement op de spaarrekeningen willen verlagen. Wel integendeel, ze zouden een kleine geste kunnen doen om de spaarders wat méér te belonen, zonder dat de aandeelhouders daar zwaar van te lijden hebben.

In 2016 hebben wij al de barricaden beklommen toen bepaalde banken ervoor pleitten om het wettelijke minimumrendement af te schaffen voor spaarrekeningen. We verwoordden dat toen als volgt: "Voor ons is het onverantwoord om de spaarrente nog verder terug te snoeien. (…) Daarom lijkt het ons billijk dat de banken hun deel van de lasten dragen, bv. door hun winstambities terug te schroeven." 

Weinig alternatieven voor wie risico schuwt

Ondertussen blijkt dat de Belgen nooit eerder zoveel geld op spaarrekeningen hadden staan: zowat 278 miljard euro!

De verklaring is ten dele te zoeken in de afkeer die veel spaarders hebben voor het risico dat onlosmakelijk samenhangt met de volatiliteit op de aandelenbeurzen. Maar ook in de drie troeven die een spaarrekening heeft: veiligheid (tot € 100 000 gewaarborgd per spaarder en per bank), beschikbaarheid (het geld is onmiddellijk opvraagbaar) en belastingvoordeel (dit jaar is de eerste schijf intresten van € 980 vrijgesteld van 15 % roerende voorheffing).

Wie geen enkel risico wil lopen maar zijn geld wel gedurende ten minste 8 jaar kan vastzetten, kan echter ook voor een spaarverzekering kiezen. Met de beste zul je een jaarlijks rendement halen van 1,50 à 2 %. Terwijl heel wat spaarrekeningen vandaag de dag niet méér bieden dan het wettelijke minimum van 0,11 %. Alleen bepaalde kleinere instellingen kennen (iets) méér rendement toe.

Wij helpen je kiezen

Met onze Koopwijzer Spaarrekeningen kun je uitzoeken welke spaarrekening in jouw geval het hoogste rendement zal opleveren. 

NAAR ONZE KOOPWIJZER