Nieuws

Als men je verplicht tot nulstelling van je krediet…

De gevolgen zijn niet min als je geen aandacht schenkt aan de brief waarin een kredietgever je vraagt om de nulstelling van je krediet uit te voeren. Er is maar één advies: delg je schuld zo snel mogelijk.

08 december 2021
brief over nulstelling van krediet

Wanneer je een brief ontvangt waarin men je vraagt om de "nulstelling" in orde te brengen, heb je een krediet lopen dat officieel een kredietopening wordt genoemd.

De kans is groot dat het gaat om een krediet dat gelinkt is aan de kredietkaart die je in een of andere winkelketen hebt genomen en waarbij je niet verplicht bent om elke maand al je uitgaven in één keer te betalen.

Maar het kan ook gewoon om een overeenkomst gaan die je bij de bank hebt gesloten, al was het maar om over een geldreserve te kunnen beschikken.

Gooi de brief over de nulstelling van dat krediet vooral niet meteen in de papierbak. De gevolgen zijn immers niet min als je niet ingaat op de vraag van de kredietgever.

Waarom die nulstelling wordt geëist

In de meeste gevallen is er geen einddatum gekoppeld aan een kredietopening en is er geen vaste maandelijkse afbetaling. Je mag je schuld op je eigen ritme terugbetalen, en moet doorgaans gewoon elke maand een klein bedrag afbetalen, volgens wat in het contract is vastgelegd.

Maar af en toe zul je een grotere inspanning moeten doen. Je zult meer bepaald op bepaalde momenten het totale schuldbedrag dat je hebt open staan, volledig moeten terugbetalen en het krediet dus weer op nul zetten. Zodra die "nulstelling" achter de rug is, mag je echter opnieuw uit de geldreserve putten. De wetgever heeft die regel ingevoerd omdat je op die manier aantoont dat je je schulden onder controle hebt.

Wanneer je die nulstelling moet doen, hangt af van je contract. De kredietgever zal je uiterlijk twee maanden vooraf verwittigen dat de deadline eraan komt. 

Als je daar niet op in gaat, is de volgende stap de brief met het echte verzoek tot nulstelling. En dan wordt het helemaal menens want als je de nulstelling niet in orde brengt, kunnen de gevolgen heel ernstig zijn.

De nare gevolgen als je de nulstelling niet respecteert 

Dit is wat je riskeert als je niet ingaat om de vraag van de kredietgever om je krediet op nul te brengen: 

  • De kredietopening wordt geblokkeerd en je krijgt geen cent meer.
  • Er wordt je niet alleen gevraagd om de openstaande schuld in één keer te delgen, maar om ook nog eens een schadebeding plus verwijlintresten daarbovenop te betalen. 
  • Je wordt opgenomen in de lijst van wanbetalers bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, wat een serieuze belemmering zal zijn als je ergens een nieuw krediet wilt aanvragen.

Zit je met vragen?

Als je een kredietopening hebt lopen, ben je je maar beter goed bewust van de gevaren. Wij beschikken over een dossier waarin we onder meer toelichten welke de minpunten van een kredietopening zijn.

Je kunt met je vragen ook altijd terecht bij de experts van onze Adviesdienst. Je kunt hen opbellen op het nummer 02 542 34 34, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag). 

BEL DE EXPERTS VAN ONZE ADVIESDIENST