Dossier

Uw pensioenplan als u van werkgever verandert

27 april 2016
pensioen

27 april 2016

Als u van werkgever verandert, denkt u beter goed na over het lot van uw pensioenplan: wie zult u het kapitaal dat reeds is opgebouwd met uw groepsverzekering of uw pensioenfonds, voor de toekomst het best laten beheren?

Heel wat werknemers hebben een pensioenplan waarbij hun werkgever een premie betaalt voor hun aanvullend pensioen. Sommige betalen zelf ook ten dele mee. Meestal is zo'n pensioenplan een groepsverzekering, maar het kan ook een pensioenfonds zijn.

Als uw werkgever de premiebetaling stopzet omdat u elders aan de slag gaat, zult u de vraag krijgen wat u met het opgebouwde kapitaal wilt aanvangen. Dat geld wordt op dat ogenblik immers niet uitgekeerd, dus moet het verder worden beheerd en belegd, zodat het blijft renderen tot aan de einddatum.

U kunt er drie, vaak vier en soms vijf wegen mee uit

  • U kunt bij de oude verzekeraar blijven. U kunt het geld immers altijd gewoon laten staan in het pensioenplan dat nu loopt. Maar veelal kunt u het geld ook laten overdragen naar de zogenoemde onthaalstructuur bij uw oude verzekeraar.
  • Ofwel draagt u het geld over naar een andere verzekeraar, meer bepaald een zogenoemde gemeenschappelijke kas.
  • Als uw nieuwe werkgever ook een pensioenplan heeft, kunt u ook bij hem terecht.  Meestal zal hij u doorverwijzen naar de onthaalstructuur bij zijn verzekeraar. Maar hij mag ook aanvaarden om uw geld in zijn bestaand pensioenplan te integreren.

Wat maakt X beter dan Y?

Het is altijd aan te raden om de diverse mogelijkheden te vergelijken. Er zijn immers diverse factoren die een rol spelen om te weten welke voor u de meest interessante is.

Zo kunt u soms bij de uitdiensttreding indien nodig van uw oude werkgever eisen dat hij bijlegt tot het geld op z’n minst het wettelijk gegarandeerde minimumrendement haalt. Let wel: de spelregels voor dat wettelijke minimum zijn sinds 1/1/2016 veranderd.

Soms kunt u het hoge rendement dat tot nog toe op een groot deel van de premies werd toegekend, verder blijven genieten.

Sinds 2016 hebt u als u bij het verlaten van uw werkgever het geld van het pensioenplan laat staan, recht op een overlijdensdekking die neerkomt op het kapitaal dat reeds was opgebouwd met de gestorte premies. Indien die dekking u interesseert, is het aan u om ze uitdrukkelijk aan te vragen als ze er niet automatisch is. U hebt daar één jaar de tijd voor. Als u binnen die termijn niets hebt gevraagd en u vóór de einddatum overlijdt, bestaat de kans dat uw nabestaanden geen cent krijgen. Tenzij u later alsnog van gedachte verandert en voor een andere formule kiest.