Dossier

Je collectief pensioenplan als je van werkgever verandert

01 september 2020
pensioen

Als je van werkgever verandert, denk je beter goed na over het lot van je pensioenplan: door wie laat je het kapitaal dat reeds is opgebouwd met je groepsverzekering of je pensioenfonds, het best beheren voor de toekomst?

Heel wat werknemers hebben een pensioenplan waarbij hun werkgever een premie betaalt voor hun aanvullend pensioen. Sommige betalen zelf ook ten dele mee. Meestal is zo'n pensioenplan een groepsverzekering, maar het kan ook een pensioenfonds zijn.

Als je werkgever de premiebetaling stopzet omdat je elders aan de slag gaat, zul je de vraag krijgen wat je met het opgebouwde kapitaal wilt aanvangen. Dat geld wordt op dat ogenblik immers niet uitgekeerd, dus moet het verder worden beheerd en belegd, zodat het blijft renderen tot aan de einddatum.

Je kunt er drie, vaak vier en soms vijf wegen mee uit

  • Je kunt bij de oude verzekeraar blijven. Je kunt het geld immers altijd gewoon laten staan in het pensioenplan dat nu loopt. Maar veelal kun je het geld ook laten overdragen naar de zogenoemde onthaalstructuur bij je oude verzekeraar.
  • Ofwel draagt je het geld over naar een andere verzekeraar, meer bepaald een zogenoemde gemeenschappelijke kas.
  • Als je nieuwe werkgever ook een pensioenplan heeft, kun je ook bij hem terecht. Meestal zal hij je doorverwijzen naar de onthaalstructuur bij zijn verzekeraar. Maar hij mag ook aanvaarden om je geld in zijn bestaand pensioenplan te integreren.

Wat maakt X beter dan Y?

Het is altijd aan te raden om de diverse mogelijkheden te vergelijken. Er zijn immers diverse factoren die een rol spelen om te weten welke voor je de meest interessante is.

Zo kun je soms bij de uitdiensttreding indien nodig van je oude werkgever eisen dat hij bijlegt tot het geld op z’n minst het wettelijk gegarandeerde minimumrendement haalt. Let wel: de spelregels voor dat wettelijke minimum zijn sinds 1/1/2016 veranderd.

Soms kun je het hoge rendement dat tot nog toe op een groot deel van de premies werd toegekend, verder blijven genieten.

Sinds 2016 heb je als je bij het verlaten van je werkgever het geld van het pensioenplan laat staan, recht op een overlijdensdekking die neerkomt op het kapitaal dat reeds was opgebouwd met de gestorte premies. Indien die dekking je interesseert, is het aan jou om ze uitdrukkelijk aan te vragen als ze er niet automatisch is. Je hebt daar één jaar de tijd voor. Als je binnen die termijn niets hebt gevraagd en je vóór de einddatum overlijdt, bestaat de kans dat je nabestaanden geen cent krijgen. Tenzij je later alsnog van gedachte verandert en voor een andere formule kiest.