TAK 23

Tak 23 wijst op een levensverzekering waarbij het rendement gekoppeld is aan de evolutie van één of meerdere beleggingsfondsen. Er is dus geen gewaarborgd rendement. De waarde van de belegging fluctueert zowel naar boven als naar beneden, in functie van de evolutie van de financiële markten. Het risico op kapitaalverlies wordt doorgaans volledig gedragen door de spaarder, al zijn er wel sommige (gestructureerde) producten die kapitaalbescherming op de einddatum bieden.