Antwoord van expert

Langetermijnsparen wordt misschien afgeschaft. Nog snel een contract tekenen?

08 mei 2023

Volgens het hervormingsplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zou het fiscaal voordeel voor langetermijnsparen afgeschaft worden. Vanaf 2024 zou je geen nieuw contract meer kunnen afsluiten. Is het nu voordelig om nog snel een contract voor zo'n product te ondertekenen?

Als het hervormingsplan van minister Van Peteghem wordt ingevoerd (misschien vanaf 1 januari 2024) zou het fiscaal voordeel wel verder lopen voor de contracten die nu zijn ondertekend. Ook voor pensioensparen wordt er een wijziging verwacht: het plafond van € 1 270 zou verdwijnen.

Wat is het verschil tussen langetermijnsparen en pensioensparen? 

Er zijn twee systemen waarmee je zelf – dus niet via de groepsverzekering van je werkgever – kunt sparen voor een aanvullend pensioen en waarbij je belastingvoordeel opstrijkt als je de storting daarna opneemt in je belastingaangifte: het pensioensparen en het langetermijnsparen. De spelregels en de risico’s zijn niet helemaal dezelfde.  

Voordelen en risico's van beleggen in pensioenspaarfondsen

Beleggen in het kader van het pensioensparen kan via een van de speciaal daarvoor gecreëerde beleggingsfondsen, de pensioenspaarfondsen. Met een fonds heb je één zekerheid: dat er geen zekerheid is qua rendement. Je kunt meestal wel kiezen hoeveel risico je bereid bent te lopen, volgens het percentage aandelen dat het fonds in portefeuille heeft.

Verschillende risicograad bij levensverzekeringen: tak 21 vs tak 23

Maar ook bij de levensverzekeringen (langetermijnsparen) is er een verschillende risicograad. Een tak 21-contract houdt geen risico in, er is een gewaarborgd minimumrendement. Tak 23 is een levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds, dus is er sowieso een risico. 

Hoge eindleeftijd bij langetermijnsparen

Je kunt van je 18 tot je 64 jaar aan pensioensparen doen. Bij het langetermijnsparen is er geen wettelijke leeftijdsbeperking en bepaalt het contract de maximumleeftijd, maar wij raden voor veel mensen aan om een hoge eindleeftijd te kiezen, bijvoorbeeld 99 jaar. Waarom? Dat lees je in ons online dossier.

 

Zijn producten voor langetermijnsparen nog interessant?

In principe wel. Maar het is niet altijd interessant voor jongeren die niet genoeg cash hebben en misschien anders geen lening kunnen krijgen voor de aankoop van een huis. 

Voor de jeugdige beleggers bestaan er beter renderende producten op de markt, zowel voor de pensioenspaarfondsen als voor de tak 23-producten (levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds) afgesloten in het kader van het langetermijnsparen. 

Hoe belastingvermindering meer oplevert naarmate je ouder wordt

Als je geen of weinig belastingen betaalt, en dat is het geval voor de meeste studenten, dan heb je niet veel aan een belastingvermindering. Het belastingvoordeel wordt immers enkel afgetrokken van de persoonsbelasting die je verschuldigd bent.

En het voordeel voor de jonge mensen die wel genoeg belasting betalen? Het extra rendement dat een spaarformule dankzij het belastingvoordeel (het louter fiscaal rendement) boven op het loutere beleggingsrendement krijgt, stijgt met de jaren. Hoe ouder je bent, hoe meer extra (fiscaal) rendement het oplevert.

Het hoogste fiscaal rendement is dan ook niet voor een jongere, maar voor een 64-jarige die een storting doet en het jaar nadien die storting opvraagt, indien hij reeds belast is geweest op bijvoorbeeld 60 jaar (zoals de meesten). Dan kan het fiscaal rendement (van bijvoorbeeld een tak 21-product) zo’n 30 % bedragen. Het bijkomend fiscaal rendement voor een jongere bedraagt veel minder en zal in veel gevallen nog geen 1 % bedragen. 

Waarom vroeg beginnen met pensioensparen of langetermijnsparen een misrekening kan zijn bij het kopen van een huis

Het geld dat je aan pensioensparen of langetermijnsparen besteedt, is in principe geblokkeerd tot je zestigste, want vroege opnames worden vaak zeer zwaar belast (de regels zijn complex). Door pensioensparen of langetermijnsparen zou het kunnen dat je geen lening kan krijgen, want je moet bij het aangaan van een lening in principe zelf geld op tafel leggen. Te vroeg beginnen met sparen kan dus een misrekening blijken als je het ogenblik bereikt waarop het opgebouwde kapitaal beter van pas zou zijn gekomen bij de financiering van een eigen huis.  

De voordelen van aandelenbeleggingen ten opzichte van langetermijnsparen

Je vindt producten op de markt die op lange termijn beter renderen dan de fondsen waarin je in het kader van langetermijnsparen of pensioensparen kunt beleggen. En dan hebben we het vooral over aandelenbeleggingen. 

Alhoewel het in het verleden behaalde rendement geenszins een waarborg biedt voor toekomstige rendementen kun je eind april 2023 vaststellen dat het gemiddeld rendement gedurende de laatste 5 jaar van de trackers die wij aanbevelen in Testaankoop invest voor internationaal verspreide aandelen meer dan dubbel zo hoog waren dan het gemiddeld rendement van het best renderende pensioenspaarfonds.

Een tracker (of ETF) is een beursgenoteerd beleggingsfonds dat de prestaties van een beursindex of een korf van aandelen, obligaties, valuta, grondstoffen en dergelijke volgt. Bekijk de rendementen uit de fondsentabellen van Testaankoop invest van de trackers die wij aanbevelen. 

Testaankoop invest

Waarom pensioensparen en langetermijnsparen als er beter renderende producten zijn?

De voordelen van een goed gespreide portefeuille voor pensioenspaarproducten 

Het doel van de pensioenspaarproducten is nooit winstmaximalisatie geweest. De pensioenspaarfondsen en sommige tak 23-producten moeten aan tal van regels op het vlak van spreiding voldoen, waardoor ze altijd in aandelen én in obligaties zullen beleggen. Het zorgt er automatisch voor dat je een goed gespreide portefeuille in huis haalt. Met minder extreme dalingen en stijgingen tot gevolg. Bovenal verkleint zo’n spreiding het risico dat je net op het moment dat je de belegging ten gelde wilt maken geconfronteerd wordt met een stevige daling op de beurzen.

Hoe pensioensparen en langetermijnsparen jouw vermogen kan vergroten

We hebben het hierboven al aangehaald. Pensioensparen en langetermijnsparen doe je in principe systematisch en voor de lange termijn. Het belastingvoordeel is daarbij de wortel die voor uw neus wordt gehouden. Dankzij dat belastingvoordeel zullen velen elk jaar storten en niet emotioneel reageren. Door die fiscale wortel is voor veel mensen het pensioensparen of langetermijnsparen wellicht een van de weinige beleggingen die ze in huis hebben. Zonder dat systeem zouden ze misschien niet of nauwelijks beleggen. 

Ook al is het system niet perfect, door aan pensioensparen of langetermijnsparen te doen, beleg je op lange termijn, systematisch en gedisciplineerd, jaar in jaar uit. Zo spaar je na verloop van tijd een aardig spaarpotje bij elkaar. 

Hypothecair krediet vóór 2016 in Vlaanderen of Wallonië? Weinig belastingvoordeel voor langetermijnsparen

Opgelet. Heb je een hypothecair krediet afgesloten in Vlaanderen of Wallonië vóór 2016 (of 2017 in Brussel), dan zul je nauwelijks of zelfs geen belastingvoordeel halen uit het langetermijnsparen. Beide systemen komen immers in dezelfde fiscale korf terecht. De fiscus houdt in dat geval ook rekening met uw kapitaal- en intrestaflossingen en uw schuldsaldoverzekering. Voor leningen gesloten vanaf 2016 geldt die beperking niet, zolang het gaat om een lening voor uw enige en eigen woning.

Ontdek de voordelen als lid van Testaankoop

We helpen je verder met ons uitgebreid online dossier. Je zult er onder meer lezen welke producten beste koop zijn en dat je als lid van Testaankoop bij het sluiten van een levensverzekering lage instapkosten zult betalen als je instapt via de makelaars DefA Finance of VDV Conseil.