Dossier

Consumentenkrediet: wat het je maximaal mag kosten

01 juni 2022
consumentenkrediet maximum JKP

De wetgever beperkt het percentage van de kosten en de intresten dat een kredietgever voor de diverse vormen van consumentenkrediet mag aanrekenen. Die maxima kunnen twee keer per jaar worden herzien.

Geld lenen kost ook geld, dat weet iedereen. Maar kredietverleners mogen niet om het even welke rentevoet ("jaarlijks kostenpercentage" of afgekort "JKP") hanteren. Er zijn maximale tarieven bij wet vastgelegd, al naargelang de kredietformule en het kredietbedrag.

De maxima kunnen twee keer per jaar worden herzien, telkens op 1/6 en 1/12, volgens de evolutie van bepaalde referentie-indexen. 

De maximale JKP's


Bedrag

Lening/verkoop
op afbetaling

Kredietopening
met kaart

Kredietopening
zonder kaart

Financierings-
huur

Tot
€ 1 250

17,50 %

13,50 %

9,50 %

11,50 %

€ 1 251 tot
€ 5 000

12,50 %

11,50 %

8,50 %

8,50 %

Meer dan
€ 5 000

10 %

10,50 %

8,50 %

8 %

Voor nieuwe en voor bepaalde reeds lopende contracten

De maxima zijn heel lang ongewijzigd gebleven. Daar is verandering in gekomen op 1/6/2021.

Het maximum werd toen voor één categorie naar beneden herzien; de zogenoemde kredietopeningen. Ongeacht of er aan dat krediet een betaalkaart is gekoppeld of niet, het maximum werd toen met 1 % verlaagd. De maxima werden sindsdien niet meer aangepast.

Die daling was goed nieuws. Er zijn immers veel consumenten met een kredietopening. Dat is een krediet waarbij je over een geldreserve beschikt waaruit je mag putten en waarbij je, anders dan bij een "gewoon" krediet waar je aan een vaste afbetaling vastzit, veel vrijheid hebt om het krediet terug te betalen. Het gaat onder meer over het krediet dat is gekoppeld aan de kredietkaarten die bepaalde winkelketens aanbieden, maar de formule bestaat ook bij de banken en andere kredietinstellingen. Het gaat ook over de mogelijkheid om onder nul te gaan op je zichtrekening. Zo'n kredietopening is echter altijd een dure aangelegenheid, doordat het JKP waartegen de te betalen intresten worden berekend, dikwijls dicht bij het wettelijke maximum ligt. Dus hoe lager het wettelijke maximum, hoe beter voor de consument.