Dossier

Consumentenkrediet: wat het je maximaal mag kosten

01 juni 2020
consumentenkrediet maximum JKP

De wetgever beperkt het percentage van de kosten en de intresten dat een kredietgever voor de diverse vormen van consumentenkrediet mag aanrekenen. Die maxima kunnen twee keer per jaar worden herzien.

Geld lenen kost ook geld, dat weet iedereen. Maar kredietverleners mogen niet om het even welke rentevoet ("jaarlijks kostenpercentage" of afgekort "JKP") hanteren. Er zijn maximale tarieven bij wet vastgelegd, al naargelang de kredietformule en het kredietbedrag.

De maxima kunnen twee keer per jaar worden herzien, telkens op 1/6 en 1/12, volgens de evolutie van bepaalde referentie-indexen. 

De maximale JKP's


Bedrag

Lening/verkoop
op afbetaling

Kredietopening
met kaart

Kredietopening
zonder kaart

Financierings-
huur

Tot
€ 1 250

17,50 %

14,50 %

10,50 %

11,50 %

€ 1 251 tot
€ 5 000

12,50 %

12,50 %

9,50 %

8,50 %

Meer dan
€ 5 000

10 %

11,50 %

9,50 %

8 %

Voor nieuwe en voor bepaalde reeds lopende contracten

De vermelde maxima gelden voor alle kredietovereenkomsten die sinds 1/12/2019 werden gesloten.

Maar ze moeten ook worden toegepast voor bepaalde lopende contracten, meer bepaald voor de kredietopeningen met een variabele rentevoet.

En vergeet niet dat de banken dezelfde regels hanteren voor de debetrente op uw zichtrekening, dus als je onder nul gaat, want dat krediet wordt gelijkgesteld met een kredietopening zonder kaart tot € 1 250.