Nieuws

Corona en woonkrediet: kan ik mijn afbetaling ook in 2021 uitstellen?

10 december 2020
hypotheekleningen uitstel afbetaling

Er werd naar ons geluisterd toen we medio november ervoor pleitten om mensen met een woonkrediet nog méér uitstel te geven voor de afbetaling. Sommige personen die het financieel zwaar hebben door de coronacrisis, zullen hun bank dus opnieuw wat respijt kunnen vragen. Maar we blijven hameren op de noodzaak van een structurele oplossing.

Als je door de coronacrisis problemen ondervindt bij de afbetaling van jewoonkrediet, zul je eventueel voor maximaal drie maanden uitstel kunnen krijgen van de betaling van kapitaalaflossing en intresten. Je moet dat vóór eind maart 2021 aan je bank vragen. Het uitstel kan dus lopen tot uiterlijk eind juni 2021.

In de loop van 2020 werd al een soortgelijke maatregel beslist. Als je daar toen ook al van profiteerde, mag je in totaal aan niet meer dan negen maanden uitstel komen. Dus als je in 2020 al zeven maanden respijt hebt gekregen voor de afbetaling van je hypotheeklening, zul je in 2021 nog slechts aanspraak kunnen maken op uitstel gedurende twee maanden.

De andere voorwaarden zijn ongewijzigd gebleven: het inkomen moet door COVID-19 zijn gedaald of weggevallen, de spaarbuffer moet kleiner zijn dan € 25 000 ... Voor meer details verwijzen we naar Febelfin, de federatie van de banksector. 

Zonder fiscaal nadeel

Het uitstel van afbetaling van de hypotheeklening zou normaliter soms nadelige gevolgen kunnen hebben voor het belastingvoordeel dat je met de leningsuitgaven geniet. Omdat een looptijdverlenging in het Vlaams en het Waals Gewest geen belastingvoordeel meer oplevert voor de verlengde periode. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rijst dat probleem niet.

Maar daar hoef je je geen zorgen over te maken: de COVID-19-verlengingen zullen in alle drie de gewesten van het land toch belastingvoordeel opleveren. 

Helemaal gratis is het niet

Je krijgt dus uitstel van betaling, maar er wordt je niets kwijtgescholden. De intresten die je normaal verschuldigd zou zijn geweest tijdens de betrokken periode, zullen achteraf dus nog worden verrekend (behalve voor gezinnen met een netto-inkomen per maand van minder dan € 1 700). En dan kan de kat op de koord komen. Sommige consumenten zullen op dat ogenblik een schuld hebben van meer dan € 2 000 die ze wellicht op maandelijkse basis over de resterende looptijd zullen moeten terugbetalen. 

Laat je bankier daarom een dubbele simulatie op papier zetten: de som van alle leningsuitgaven enerzijds met en anderzijds zonder betalingsuitstel. Voeg daar in beide gevallen de premie aan toe die je moet betalen voor de schuldsaldoverzekering, want die kan door het uitstel worden herzien. Ligt het resultaat in de tweede simulatie (veel) hoger dan in de eerste, put dan voor zover mogelijk uit je spaarpot om je huis gewoon verder af te betalen, zonder gebruik te maken van de mogelijkheid tot betalingsuitstel.

Graag een structurele oplossing

Dit nieuwe uitstel is een goede zaak. Maar het zal niet voor iedereen volstaan.

Daarom blijven wij hameren op de noodzaak van een structurele oplossing. Wanneer een consument nog méér tijd nodig heeft en beslist om zijn lening te herfinancieren, met een langere looptijd en een lagere afbetaling per maand, zou het wenselijk zijn dat de kosten op z’n minst voor de duur van de coronacrisis worden beperkt: geen dossierkosten, geen wederbeleggingsvergoeding en aktekosten ten belope van maximaal € 500.

Deze site als informatiebron over hypotheekleningen

Kom je niet in aanmerking voor officieel uitstel? Lees dan hier hoe wij je op weg zetten naar een andere oplossing.

Heb je nog geen lening lopen maar wil je er één sluiten? Surf dan naar onze koopwijzer hypotheekleningen. Die vindt de beste lening voor jou.

NAAR ONZE KOOPWIJZER HYPOTHEEKLENINGEN