Nieuws

Betreurenswaardig: Argenta breekt met zijn concept van gratis zichtrekening

24 november 2020

De gratis Giro+ rekening van Argenta behoort al geruime tijd tot onze Beste Kopen. Vanaf februari 2021 wordt ze omgedoopt tot Green-rekening. Nog steeds gratis, maar manuele verrichtingen worden betalend. Pech voor wie niet elektronisch bankiert …

Als we het vandaag over de zichtrekening Giro+ van Argenta hebben, is het omdat ze al jarenlang ons predicaat Beste Koop verdient. En omdat ze zo geliefd is bij de klanten van Argenta, zoals blijkt uit onze tevredenheidsenquêtes. 

Sommigen onder hen zouden echter weleens van gedachte kunnen veranderen, nu Argenta tariefwijzigingen heeft aangekondigd die in februari volgend jaar zullen ingaan.

De bank zal haar particuliere klanten vanaf dan drie fomules aanbieden. Twee daarvan, de formules Silver en Gold, zijn betalend (respectievelijk € 3,35 en € 5,35 per maand). Er zijn wel bepaalde diensten en verzekeringen aan gekoppeld.

Betalen voor loketverrichtingen

De Giro+ rekening moet plaats ruimen voor de Green-formule. Die blijft weliswaar gratis en een kredietkaart maakt er nog steeds deel van uit, maar waar manuele verrichtingen voorheen inbegrepen waren, zul je vanaf februari € 1,50 moeten betalen per papieren overschrijving of cashopname aan het loket.

Argenta volgt daarmee de algemene trend. Ook bij hen zullen klanten die niet zelf elektronisch willen of kunnen bankieren, langs de kassa moeten passeren. Een evolutie die wij ten zeerste betreuren. Wij houden vast aan ons standpunt dat een papieren overschrijving gezien moet worden als een dienstverlening aan de klant die daar nood aan heeft, niet als een betalend extraatje. Temeer omdat veel mensen die er gebruik van maken, het onlinebankieren niet machtig zijn of simpelweg niet over de nodige digitale apparatuur beschikken.

Daarbij komt nog een andere wijziging in het kostenplaatje van de Green-rekening (die nog bezwaarlijk gratis zonder beperkingen kan worden genoemd) die vooral koppels zal treffen. De tweede kredietkaart wordt betalend, en de prijs is niet min : € 42 !

Reageer !

Naar aanleiding van de tariefwijzigingen die Argenta gaat doorvoeren, wil je misschien van zichtrekening veranderen. Neem een kijkje op onze koopwijzer zichtrekeningen om te weten welke formule het best past bij jouw profiel. We hebben de nieuwe formules van Argenta al toegevoegd.

Naar de koopwijzer zichtrekeningen

Je kunt ook nog altijd onze petitie "Stop bankkosten"ondertekenen en mee ijveren voor een bevriezing van de banktarieven en een uitbreiding van de basisdiensten die banken zouden moeten leveren.