Nieuws

Wat zijn de fiscale gevolgen van mijn tijdelijke werkloosheid door corona?

Tijdens je tijdelijke werkloosheid heb je omwille van de coronacrisis een iets hogere uitkering gekregen dan in normale tijden. Dat is een welgekomen extraatje voor nu. Maar wist je dat het er dik in zit dat je volgend jaar, wanneer je belasting voor 2020 wordt berekend, een toeslag zult moeten betalen?

17 september 2020
tijdelijke werkloosheid en fiscus

 

Om de gezinnen die door de coronacrisis met tijdelijke werkloosheid worden geconfronteerd, wat ademruimte te geven besliste de regering om de uitkering tijdelijk op te trekken naar 70 % van het brutomaandloon (met een maximum van € 2 755), plus een extraatje van € 5,63 per dag. Alleen is die uitkering helemaal geen nettobedrag. Fiscaal kan er je een onaangename verrassing te wachten staan.

Te weinig bedrijfsvoorheffing

Een werkloosheidsuitkering is net als een inkomen uit werk onderworpen aan de belasting. Daarom wordt bij de toekenning bedrijfsvoorheffing ingehouden. Die inhouding bedroeg tot en met april 2020 nog 26,75 % en zakte vanaf mei naar 15 % (tot december 2020).

Maar die bedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot, de echte afrekening wordt gemaakt zodra je je belastingaangifte in 2021 hebt ingediend. Als dan blijkt dat je alleen werkloosheidsuitkeringen hebt ontvangen, voor een niet te hoog bedrag bovendien, kan het zijn dat je met de voorheffing voldoende belasting hebt betaald. Maar de kans is groot dat dat voor jou niet het geval zal zijn. Omdat je in 2020 ook gedurende een aantal maanden loon zult hebben ontvangen. En wanneer de fiscus dan de afrekening maakt voor al je inkomsten – werkloosheidsuitkeringen én loon – is het reëel dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet zal volstaan. 

Belastingvoordeel sterk afgeslankt of zelfs verdwenen

Werkloosheidsuitkeringen behoren, net als ziekte-uitkeringen en pensioenbedragen, tot de fiscale categorie van de vervangingsinkomsten. De fiscus past voor die categorie bij de berekening van de belasting een belastingvermindering toe. Maar zodra er andere inkomsten zijn, gaat dat voordeel deels of zelfs volledig verloren.

  • De belastingvermindering voor 2020 bedraagt maximaal € 1 828,41. Maar de fiscus beperkt ze proportioneel volgens het deel dat het vervangingsinkomen uitmaakt in het totale inkomen. Stel dus dat je 50 %  loon hebt opgestreken en 50 % werkloosheidsuitkering: dan zal de vermindering nog slechts de helft bedragen.
  • De belastingvermindering wordt bovendien almaar kleiner zodra het totale inkomen een bepaalde drempel overschrijdt. Voor de werkloosheidsuitkeringen blijft er vanaf een totaal inkomen van € 29 600 zelfs totaal niets meer over van de vermindering.

Een gewaarschuwd man is er twee waard

Als je voor 2020 met je totale inkomsten aan ten minste € 29 600 zit, zal de fiscus jou geen belastingvermindering toekennen. Dan zullen je werkloosheidsuitkeringen als een gewoon loon worden belast, en zoals je weet kan de hoogste schijf dan aan een aanslagvoet van 50 % worden onderworpen. Op dat ogenblik zal de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden, ruim onvoldoende blijken en zul je dus moeten bijpassen. 

Anders gezegd, je werkloosheidsuitkering is niet het bedrag dat je uiteindelijk zult overhouden. Je riskeert een serieuze toeslag te moeten betalen als je na de aangifte in 2021 het aanslagbiljet krijgt met de afrekening van de belasting voor 2020.

Voor meer info

Je kunt met onze fiscale onlinetool Multitax een correct idee krijgen van hoe je voor 2020 zult worden belast. Hoewel we daar momenteel alleen rekening kunnen houden met de barema’s geldig voor de inkomsten van 2019, zal het resultaat niet veel verschillen voor je inkomsten van 2020.

Je kunt meer lezen over de impact van werkloosheid op je belastingen in de Belastinggids die we elk jaar in mei uitbrengen. 

Als je graag wat toelichting krijgt bij de belastingafrekening die de fiscus je stuurt, verwijzen we je graag naar ons dossier over het aanslagbiljet.

Mocht je het niet eens zijn met de fiscus, dan kun je alles vernemen over je rechten tegenover hem en hoe je te verdedigen in ons dossier daarover.

Zit je nog met vragen?

Aarzel niet om de experts van onze adviesdienst te bellen op het nummer 02 542 33 97, elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag).

BEL 02 542 33 97