Nieuws

Mijn gepensioneerde moeder is bij ons komen inwonen. Kan ik haar ten laste nemen?

Niet alleen kinderen kunnen ten laste zijn. Ook een ouder met een laag inkomen kun je ten laste nemen. Daar hangt een belastingvoordeel aan vast.

10 juni 2021
belastingen, ten laste, ouders, kinderen

Er zijn twee voorwaarden voor je gepensioneerde moeder om als ten laste te worden beschouwd.

  • Ze woonde op 1 januari 2021 officieel bij jou in.
  • Ze heeft relatief weinig bestaansmiddelen.

Behalve kinderen kunnen ook inwonende ouders, broers of zussen ten laste worden genomen. Als je moeder haar domicilie bij jou heeft, is de eerste voorwaarde vervuld. Voor de tweede voorwaarde zal voornamelijk de leeftijd bepalend zijn. Is ze 65 jaar of ouder, dan houdt de fiscus geen rekening met de eerste schijf van € 27 230 aan pensioen bij het bepalen van haar netto bestaansmiddelen.

Stel dat ze een belastbaar pensioen van € 29 000 vermeldt in haar aangifte en geen andere inkomsten heeft. Haar netto bestaansmiddelen worden dan als volgt berekend: (29 000 - 27 230) x 80 % = € 1 416. Dat bedrag ligt lager dan het toegestane maximum van € 3 380 netto.

Je kunt je moeder dus aangeven als ten laste. Daardoor verhoogt de fiscus de belastingvrije som voor jouw aangifte.

Nieuwe regel voor inkomstenjaar 2021

Voor een inwonend gezinslid (ouder, broer of zus) ten laste van minimaal 65 jaar bedraagt de extra belastingvrije som € 3 270 voor 2020. Voor 2021 stijgt het bedrag naar € 4 940, maar de voorwaarden worden strenger: de ouder, broer of zus moet “zorgbehoevend” zijn. Als er in 2020 een ouder bij je inwoonde die niet zorgbehoevend was, controleer dan zeker of je die dit jaar kan aangeven als ten laste. De gunstige regeling voor 2020 blijft namelijk geldig zonder deze bijkomende voorwaarde in een overgangsperiode voor de inkomstenjaren 2021 tot 2025.

Tools om je belastingen te optimaliseren

Als je een abonnement op Budget & Recht hebt, heb je de papieren versie van onze jaarlijkse Belastinggids ontvangen. Je kunt ook de digitale versie downloaden.

Als je geen abonnement op Budget & Recht hebt, kun je toch een exemplaar krijgen. Klik op de link en volg de procedure.

Om je aangifte te optimaliseren en te voorkomen dat je te veel belastingen betaalt, raden wij aan om onze fiscale software Multitax 2021 te gebruiken. Multitax berekent en optimaliseert je belastingen volgens de nieuwe regels en signaleert waar je nog een fiscaal voordeel zou kunnen krijgen. Je kunt simulaties doen en zien welke invloed een verandering in je aangifte heeft op de uiteindelijke belastingaanslag.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om de experts van onze fiscale dienst te bellen op telefoonnummer 02 542 33 97, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (16 uur op vrijdag).

Bel 02 542 33 97