Nieuws

Wat is nieuw in de belastingaangifte van 2023?

24 april 2023
belastingen, aangifte, corona

Binnenkort moeten we opnieuw onze belastingaangifte invullen. Er zijn vele gelijkenissen met de aangifte van vorig jaar, maar er zijn ook enkele nieuwigheden. Ontdek hier de aanpassingen waar je moet op letten en de hulpmiddelen van Testaankoop om je belastingaangifte van 2023 correct in te vullen.

1. Leeftijd in plaats van geslacht

Vanaf dit jaar maakt het formulier geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen. Tot vorig jaar was de linkerkolom voorbehouden voor mannen en de rechterkolom voor vrouwen. Vanaf nu is de linkerkolom gereserveerd voor de oudste. (Dit was al zo voor koppels van hetzelfde geslacht.)

2. Laadpaal gedeeltelijk vergoed: een verhoogd plafond

Nu elektrische en hybride auto’s steeds populairder worden, kan de installatie van een oplaadpunt bij je woning in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Deze vermindering bedraagt 45 % van de uitgaven voor een installatie met een verhoogde uitgavengrens van € 1 750 (in plaats van € 1 500 in 2021).

3. Hogere kosten voor kinderopvang

Er bestaat een belastingvermindering voor de zorg van een kind onder de 14 jaar.

Het maximumbedrag per dag en per kind waarover de belastingvermindering van 45 % wordt berekend, is € 14,40 voor het inkomen van 2022 (huidige aangifte), in plaats van € 14 vorig jaar. Voor 2023 wordt het maximumbedrag zelfs € 15,70. De belastingvermindering geldt alleen als het kind is opgevangen door een erkende organisatie.

4. Langere termijnen voor een complexe aangifte

De maximale indieningsdatum hangt af van de wijze waarop je de aangifte doet: 30 juni voor de papieren aangifte of 15 juli via Tax-on-web.

Tot nu toe moest je, om van een langere termijn te profiteren, je aangifte doen via een tussenpersoon, zoals een boekhouder.

Voortaan kunnen ook andere mensen met een complexe aangifte profiteren van een langere termijn (tot 18 oktober 2023) als zij hun aangifte online doen, met of zonder tussenpersoon.

Wat wordt als een complexe aangifte beschouwd?
aangifte van buitenlandse beroepsinkomsten
winsten of baten
bezoldiging van bestuurders van vennootschappen of meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonend)

5. Terugbetaling van de energiepremie

Door de energiecrisis heeft de federale regering een gas- en elektriciteitspremie toegekend aan bepaalde gezinnen. De premie bedraagt € 122 voor elektriciteit en € 270 voor gas, in totaal dus maximaal € 392.

Voor belastingplichtigen met een hoog inkomen wordt een deel van de premie achteraf teruggevorderd via hun aanslagbiljet. De inkomensgrens is € 62 000 voor alleenstaanden (of feitelijk samenwonenden) en € 125 000 voor gehuwden of wettelijk samenwonenden (op basis van het gezinsinkomen).

Dit plafond wordt verhoogd met € 3 700 per kind ten laste en met € 1 850 indien de ouders het gezamenlijke fiscale gezag over het kind hebben.

Het gedeelte van de teruggevorderde premie wordt als volgt berekend: premie x gemiddeld belastingtarief x 1,5.

6. Verlenging van de termijn voor bezwaren

Ter compensatie van de langere controleperiode voor de belastingdienst krijgen belastingplichtigen vanaf 2023 meer tijd om bezwaar te maken tegen een vordering. De termijn wordt verlengd van zes maanden tot een jaar.

7. Verlenging van de fiscale controleperiode

Als een aangifte niet volgens de regels wordt ingediend (te laat of niet ondertekend) of als de belastingdienst de aangifte wil wijzigen, heeft de fiscus daarvoor de tijd tot het einde van het derde jaar na het jaar van de betrokken inkomsten.

Vanaf 2023 wordt deze termijn verlengd tot vier jaar voor te late of niet teruggezonden aangiften. In internationale situaties kan deze termijn zelfs langer zijn.

Voor complexe aangiften geldt een termijn van tien jaar (bijvoorbeeld een aangifte waarin een juridische constructie in een andere staat wordt vermeld). De termijn is ook tien jaar in geval van fraude.

Tools om je belastingen te optimaliseren

Als je een abonnement op Budget & Recht hebt, heb je de papieren versie van onze jaarlijkse Belastinggids ontvangen. Je kunt ook de digitale versie downloaden.

Als je geen abonnement op Budget & Recht hebt, kun je toch een exemplaar krijgen. Klik op de link en volg de procedure.

Om je aangifte te optimaliseren en te voorkomen dat je te veel belastingen betaalt, raden wij aan om onze fiscale software Multitax 2023 te gebruiken. Multitax berekent en optimaliseert je belastingen volgens de nieuwe regels en signaleert waar je nog een fiscaal voordeel zou kunnen krijgen. Je kunt simulaties doen en zien welke invloed een verandering in je aangifte heeft op de uiteindelijke belastingaanslag. 

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om de experts van onze fiscale dienst te bellen op telefoonnummer 02 542 33 97, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (16 uur op vrijdag).

Bel 02 542 33 97