Dossier

Multitax: handleiding

15 mei 2019

Onze fiscale software Multitax is de ideale oplossing om je belastingen te berekenen. De voornaamste rubrieken van de papieren Belastinggids worden er helder en in detail belicht. Met de vele nuttige tips vul je je aangifte snel en nauwkeurig in ...

Intro

Multitax is de naam van onze software voor de berekening van je belastingen en beroepskosten:

  • rekening houdend met de jongste belastinghervormingen
  • snel, nauwkeurig, volledig en op maat
  • interactief.

Wil je weten wat het voor je belastingrekening zou uitmaken als je aan pensioensparen deed of belastingvoordeel kon genieten met een hypotheeklening? Met Multitax kun je die situatie gewoon simuleren en de berekening maken. 

Je kunt er ook tijd en onaangename verrassingen mee besparen.

Als je een fout hebt gemaakt, kun je die met één muisklik ongedaan maken.

Met deze software, die samen met de belastingspecialisten van Test-Aankoop werd ontworpen, krijg je het exacte bedrag dat je aan de fiscus verschuldigd bent of dat je zult terugkrijgen op basis van de persoonlijke gegevens die je hebt ingebracht.

Daarnaast gaat speciale aandacht uit naar de beroepskosten. Welke kosten kun je aftrekken en hoe? Wat is voor jou het voordeligst: het wettelijke kostenforfait of de werkelijke kosten? Multitax helpt je de bijlage met de werkelijke kosten op te maken, en je kunt het document rechtstreeks bij je aangifteformulier voegen.