Dossier

Multitax: handleiding

19 mei 2017
Multitax 2016 handleiding

19 mei 2017

Onze fiscale software Multitax is de ideale oplossing om uw belastingen te berekenen. De voornaamste rubrieken van de papieren Belastinggids worden er helder en in detail belicht. Met de vele nuttige tips vult u uw aangifte snel en nauwkeurig in ...

Intro

Multitax is de naam van onze software voor de berekening van uw belastingen en beroepskosten:

  • rekening houdend met de jongste belastinghervormingen
  • snel, nauwkeurig, volledig en op maat
  • interactief.

Wilt u weten wat het voor uw belastingrekening zou uitmaken als u aan pensioensparen deed of belastingvoordeel kon genieten met een hypotheeklening? Met Multitax kunt u die situatie gewoon simuleren en de berekening maken. 

U kunt er ook tijd en onaangename verrassingen mee besparen.

Als u een fout hebt gemaakt, kunt u die met één muisklik ongedaan maken.

Met deze interactieve cd-rom, die samen met de belastingspecialisten van Test-Aankoop werd ontworpen, krijgt u het exacte bedrag dat u aan de fiscus verschuldigd bent of dat u zult terugkrijgen op basis van de persoonlijke gegevens die u hebt ingebracht.

Daarnaast gaat speciale aandacht uit naar de beroepskosten. Welke kosten kunt u aftrekken en hoe? Wat is voor u het voordeligst: het wettelijke kostenforfait of de werkelijke kosten? Multitax helpt u de bijlage met de werkelijke kosten op te maken, en u kunt het document rechtstreeks bij uw aangifteformulier voegen. 


Afdrukken Versturen via e-mail