Dossier

Ga nooit zonder autoverzekering de baan op

23 oktober 2015
onverzekerd

23 oktober 2015

Wie zonder groene kaart rijdt en zijn auto dus niet heeft verzekerd, neemt een gigantisch risico, want de sancties en financiële gevolgen kunnen zeer zwaar zijn.

Op onze wegen rijden er vermoedelijk zowat 70 000 bestuurders zonder verzekering rond. Zij lopen een enorm risico, zowel op financieel als op strafrechtelijk vlak. Bovendien jagen ze de premie de hoogte in van degenen die wel verzekerd zijn. 

In 2014 gebeurden er bijna 8 000 ongevallen met onverzekerde chauffeurs volgens het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds, en dan wordt nog geen rekening gehouden met de vluchtmisdrijven, waarvan zij ongetwijfeld een deel voor hun rekening moeten nemen.

Vind de autoverzekering die bij je past

Het financieel en strafrechtelijk risico is enorm

Wat hun motief ook is, onverzekerde automobilisten nemen enorme risico's. 

Als ze een ongeval veroorzaken, zullen ze immers alle schade moeten terugbetalen die aan de slachtoffers werd vergoed. Vallen er gewonden, dan kunnen die kosten hoog oplopen en ertoe leiden dat de onverzekerde chauffeur die aansprakelijk wordt gesteld, zijn hele leven lang moet afbetalen. 

Ook de strafrechtelijke sancties zijn niet min. In het ergste geval riskeert een onverzekerde bestuurder een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een rijverbod van minstens acht dagen, een boete van € 6 000 en inbeslagname van zijn auto. 

De pakkans wordt groter

De overheid heeft verschillende maatregelen aangekondigd om onverzekerde voertuigen gemakkelijker op te sporen. Bovendien zouden die een wielklem riskeren, die enkel op vertoon van een geldige groene kaart kan worden verwijderd. 

En de slachtoffers?

Wie het slachtoffer wordt van een ongeval door toedoen van een onverzekerde chauffeur, kan uiteraard geen schadevergoeding verwachten van een verzekeringsmaatschappij. Maar men kan wel aanspraak maken op een vergoeding van het eerder genoemde Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. 

De betrokkene moet het ongeval bij het fonds aangeven en tenzij hij een zwakke weggebruiker is, moet hij de aansprakelijkheid van de onverzekerde bestuurder kunnen aantonen (met getuigenissen, foto's van sporen op de weg, de feitelijke omstandigheden enz.). De aangifte gebeurt het best met een aangetekende brief (Liefdadigheidstraat 33 bus 1, 1210 Brussel) of online via de website van het fonds (via Services-Verkeersongevalsaangifte). Het slachtoffer heeft daar vijf jaar de tijd voor. 

Zijn er gewonden gevallen, dan moet ook de politie worden verwittigd, en dat binnen 30 dagen.

Vind de autoverzekering die bij je past