Dossier

Franchise bij een autoverzekering

26 september 2019
Franchise bij autoverzekering

De franchise bij een autoverzekering is het bedrag dat je zelf moet betalen bij een schadegeval. Zo'n vrijstelling geldt vooral bij de omnium. 

Vind een goede autoverzekering

Franchise, wat is dat?

Als je een autoverzekering hebt, is het mogelijk dat je verzekeraar maar een deel van de kosten vergoedt bij schade. Het deel dat niet terugbetaald wordt en dat jij dus moet ophoesten, noemen we de franchise of vrijstelling.

Voorbeeld

Je hebt een full omnium voor je wagen. In je contract staat dat er een vrijstelling van € 1000 geldt bij materiële schade.
Stel dat je op je oprit tegen een muurtje rijdt. Gevolg: schade aan je bumper en een herstellingskost van € 500. Je verzekeraar zal dan rekening houden met de vrijstelling en je moet dus maar € 500 betalen.

Wat moet je weten over de franchise?

Je kunt je premie lager houden door een hogere franchise te kiezen. Let op: als de kosten bij een schadegeval relatief laag zijn, zul je in dat geval geen of een lage schadevergoeding ontvangen. Het is dus aan jou om de afweging te maken.

Bij welke autoverzekeringen geldt een franchise?

  • Bij de verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid is er meestal geen franchise. Enkel jongeren als toevallig bestuurder (die niet in het contract staan als hoofd- of tweede bestuurder) of bestuurders die al een aantal ongevallen veroorzaakt hebben, moeten soms een vrijstelling aanvaarden.
  • Bij een mini-omnium geldt meestal geen franchise meer, tenzij bij een beperkt aantal verzekeraars voor de waarborg diefstal. Ook voor glasbreuk wordt soms een franchise toegepast als de herstelling wordt uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is. Voor brand en natuurkrachten is er nooit een vrijstelling.
  • Bij een full omnium komt het vaakst een franchise voor, meer bepaald bij de waarborg materiële schade. Dat is de schade aan je auto die je zelf hebt veroorzaakt of die ontstaan is door vandalisme.

Op zoek naar een betrouwbare autoverzekering?

Doe een prijsaanvraag via de koopwijzer autoverzekeringen van Test Aankoop Verzekeringen. Bij de verzekeraars die je kan selecteren voor de full omnium zie je meteen een aantal gegevens:

  • kwaliteitsscore
  • franchise (bedrag of percentage)
  • hoeveel maanden geen depreciatie of waardevermindering toegepast wordt

Je krijgt dan binnen de 2 werkdagen prijsvoorstellen op jouw maat en kunt de kwaliteit van autoverzekeringen gedetailleerd vergelijken.

Vraag prijs en vergelijk de franchise