Dossier

Weigering betaling onderhoudsgeld

01 januari 2012
refus paiement pension alimentaire

01 januari 2012

Mijn ex betaalt geen onderhoudsgeld. Wat moet ik doen?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om een onwillige ex te dwingen om het verschuldigde onderhoudsgeld te betalen. De goedkoopste en snelste manier is de Dienst voor Alimentatievorderingen van de overheid, kortweg DAVO, in te schakelen.

Ofwel betaalt uw onderhoudsplichtige ex dan vrijwillig aan die dienst, ofwel doet de dienst er alles aan om het geld langs gerechtelijke weg voor u te verkrijgen.

Voorwaarden voor een procedure bij de DAVO

U kunt de procedure opstarten als uw ex het onderhoudsgeld in de periode van twaalf maanden vóór uw aanvraag ten minste twee keer niet of niet volledig heeft betaald. Achterstallen van meer dan vijf jaar geleden zijn niet meer opeisbaar. Het bedrag van het onderhoudsgeld moet in een rechterlijke beslissing of in een notariële akte zijn vastgelegd. Het inkomen van de onderhoudsplichtige moet hoger liggen dan het leefloon. Woont uw ex in het buitenland, dan is dat geen bezwaar.

Voorschotten: alleen voor kinderen en als u weinig middelen hebt

U kunt alleen aanspraak maken op voorschotten als u zelf over niet al te veel inkomsten beschikt. Onroerende inkomsten en inkomsten van uw eventuele nieuwe partner tellen echter niet mee. Ook kunt u in principe slechts gedurende ten hoogste zes maanden voorschotten krijgen. Voorlopig worden voorschotten alleen voor kinderen toegestaan.

Bemiddelingsvergoedingen

De onderhoudsgerechtigde betaalt aan de DAVO 5 % als bemiddelingsvergoeding. De onderhoudsplichtige ex legt 10% toe.

Contactadres DAVO

Voor adressen van de DAVO-kantoren en de registratiekantoren waar u uw aanvraag kunt indienen, belt u naar 0800 12 302 (gratis nummer) of kijkt u op www.davo.belgium.be.