Dossier

Als je ex weigert om de alimentatie te betalen

02 oktober 2020
refus paiement pension alimentaire

Mijn ex betaalt de alimentatie die officieel werd vastgelegd voor mij of het onderhoudsgeld voor de kinderen niet. Wat moet ik doen?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om een onwillige ex te dwingen om het verschuldigde bedrag aan alimentatie of aan onderhoudsgeld voor de kinderen te betalen. De goedkoopste en snelste manier is de Dienst voor Alimentatievorderingen van de overheid, kortweg DAVO, in te schakelen.

Die instantie kan je in bepaalde omstandigheden ook geld voorschieten.

Een schuld laten invorderen

Je kunt de procedure opstarten om achterstallige sommen door de DAVO te laten invorderen als je ex het geld in de periode van twaalf maanden vóór je aanvraag ten minste twee keer niet of niet volledig heeft betaald. Het bedrag van de alimentatie of het onderhoudsgeld moet in een rechterlijke beslissing of in een notariële akte zijn vastgelegd. Je hoeft niet per se te wachten tot de echtscheiding is uitgesproken of tot je officieel niet meer samenwoont, het volstaat dat de verplichting tot betaling vastligt.

Achterstallen van meer dan vijf jaar geleden zijn niet meer opeisbaar. 

Voor aanvragen ingediend vóór 2015 was het een voorwaarde dat het inkomen van de onderhoudsplichtige hoger moest liggen dan het leefloon. Dat is niet langer een criterium, je kunt de DAVO nu dus om hulp vragen, ongeacht het inkomen van je ex. Maar uiteraard kan de dienst niet garanderen dat het in zijn opzet zal slagen: als de onderhoudsplichtige op droog zaad zit, valt er gewoon weinig te rapen.

Woont je ex in het buitenland, dan is dat geen bezwaar.

Zodra de DAVO het heft in handen heeft genomen, kun je zelf geen stappen meer ondernemen tegenover je onderhoudsplichtige ex. Ofwel betaalt die dan vrijwillig aan die dienst, ofwel doet de dienst er alles aan om het geld langs gerechtelijke weg voor jou te verkrijgen. De dienst zal eventuele procedurekosten voorschieten (bijvoorbeeld voor de deurwaarder).

Een voorschot vragen

De DAVO kan daarnaast ook geld voorschieten:

  • ofwel een voorschot op een toekomstige betaling (dus geen voorschot op achterstallen die de dienst probeert in te vorderen);
  • ofwel een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen (dus geen alimentatie voor jou persoonlijk). Het bedrag kan maximaal € 175 bedragen per kind. Zodra het recht op voorschotten is toegekend, loopt het automatisch tot het kind 18 wordt. Daarna kun je alleen nog voorschotten krijgen als je om de zes maanden aantoont dat het kind nog naar school gaat of in de beroepsinschakelingstijd zit én nog recht geeft op kinderbijslag.

Vroeger kende de DAVO alleen voorschotten toe als de aanvrager minder dan € 2 200 netto per maand verdiende (verhoogd met € 70 per kind ten laste, of het dubbele als het kind een beperking had). Maar die inkomensgrens werd geschrapt in de wet van 2/7/2020. Je inkomen speelt nu dus geen rol meer om aanspraak te kunnen maken op voorschotten. 

Op kosten van de onderhoudsplichtige

Voor alle aanvragen die sinds 1/1/2015 zijn ingediend, is de procedure helemaal gratis voor de aanvrager. 

De onderhoudsplichtige van zijn kant zal als bijdrage in de werkingskosten van de DAVO 13 % moeten betalen boven op het verschuldigde onderhoudsgeld. Een voorbeeld: je ex moet je € 200 per maand betalen voor je kind, maar heeft dat al vijf maanden niet meer gedaan. De DAVO zal dan € 1 130 aan achterstallige betalingen eisen (€ 1 000 + 13 %) en elke maand € 226 onderhoudsgeld (€ 200 + 13%). 

Contactadres DAVO

Voor het adres van een DAVO-kantoor in je buurt kun je bellen naar 0800 12 302 (gratis nummer) of kijken op de website van DAVO.