Nieuws

Dalende trend van prijzen grondstoffen en basisproducten in ons winkelmandje

10 juli 2023
prijsdaling grondstoffen en basisproducten supermarkt

Mogelijk verheugen consumenten zich dat veel prijzen van voedingsgrondstoffen op de internationale markt dalen. Granen, zuivelproducten en plantaardige olie behoren tot de producten die een forse daling vertonen. Hoewel dat positief nieuws is, halen consumenten nog niet ten volle voordeel uit de prijsdalingen. 

Vergelijking van prijsontwikkelingen: grondstoffen en basisproducten

Voor onze prijsanalyse hebben we een vergelijkende prijstabel opgesteld. In het geval van granen hebben we als referentie het moment genomen waarop de prijzen op hun hoogste niveau waren, in oktober 2022 (het is interessant om op te merken dat de internationale graanprijs in mei 2022 nog hoger was, namelijk 173,5 punten). Voor plantaardige olie kozen we maart 2022, terwijl we voor zuivelproducten juni 2022 namen.

Het boodschappenmandje van Testaankoop: een overzicht van basisproducten

We gaan na hoeveel van de producten in ons mandje ook een lagere prijs hebben gekregen in de supermarkten terwijl de prijzen daalden op de internationale markt.

We bekijken ook bij hoeveel producten de prijzen ongewijzigd zijn gebleven of zelfs zijn gestegen (in tegenstelling tot wat we eigenlijk zouden verwachten). 

  • In het geval van granen vergelijken we de prijzen van meel en spaghetti. 
  • Voor zuivelproducten vergelijken we halfvolle melk en jonge kaas (Gouda). 
  • Voor plantaardige olie kijken we naar de prijs van frituurolie.

Evolutie van grondstofprijzen: trends en factoren 

Helaas lijkt het erop dat de prijsverlagingen de consument nog niet echt ten goede komen. De prijzen zijn heel weinig gedaald (in termen van het aantal producten). 

Factoren die de prijsontwikkelingen voor de belangrijkste grondstoffen beïnvloeden 

We hebben gekeken naar het aantal producten waarvan de prijzen in de loop van de tijd zijn gedaald. In tegenstelling tot wat zou je zou verwachten, is het merendeel van de producten duurder geworden.

Het is mogelijk dat de prijsverlagingen niet onmiddellijk worden doorberekend, maar het valt niet te ontkennen dat de prijzen van grondstoffen al geruime tijd dalen - al meer dan een jaar voor plantaardige oliën, bijna een jaar voor zuivelproducten en zeker zes maanden voor granen.

Aangezien de energieprijzen sinds de herfst ook dalen, zouden we verwachten dat de prijzen verder zullen dalen (ook voor bewerkte producten). Omdat dit nog niet het geval is voor basisproducten, zullen we de prijsdalingen waarschijnlijk langzamer voelen. Het globale inflatiepercentage voor het mandje van TA-producten bedroeg in juni 17%, slechts 1,3% lager dan de maand ervoor.

Impact op de consumenten en het koopgedrag

Naast de prijs van grondstoffen en energie, beïnvloeden nog andere factoren de uiteindelijke prijs voor de consument. Verpakkings-, transport- en arbeidskosten spelen ook een belangrijke rol. Interessant is dat de transportkosten met ongeveer 17% zijn gedaald ten opzichte van een jaar geleden (gebaseerd op cijfers van Statbel).

We kunnen concluderen dat, hoewel de prijzen van grondstoffen en bepaalde basisproducten op de internationale markt een dalende trend vertonen, de consument hier nog niet ten volle voordeel uithaalt. De prijsdalingen lijken maar traag op gang te komen en de inflatie blijft een uitdaging. Om deze redenen hebben we de Belgische Mededingingsautoriteit aangeschreven om hen op de hoogte te stellen van onze analyse en om te vragen het probleem te onderzoeken.