Persbericht

Test Aankoop en Ryanair sluiten akkoord: getroffen passagiers van stakingen in de zomer van 2018 worden vergoed

16 december 2021

In de zomer van 2018 kreeg Ryanair te maken met vakbondsstakingen, waardoor verschillende vluchten werden geannuleerd of vertraagd, met gevolgen voor duizenden passagiers. Na de weigering van Ryanair om de getroffen passagiers te compenseren, startte Test Aankoop in juli 2019 een groepsvordering, die in december 2020 door de rechter ontvankelijk werd verklaard. Parallelle onderhandelingen met Ryanair hebben nu geleid tot een overeenkomst waarbij alle getroffen passagiers een waardebon zullen ontvangen die kan worden ingeruild voor geld indien hij na één jaar tijd niet is gebruikt.  Ook aanvaardbare extra kosten zullen kunnen worden teruggevorderd, hetzij rechtstreeks van Ryanair, hetzij via Test Aankoop. 

Groepsvordering tegen Ryanair 

Op 25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september 2018 had Ryanair te maken met vakbondsstakingen, waardoor verschillende vluchten werden geannuleerd of vertraging opliepen. Tal van klanten werden hiervan het slachtoffer. Test Aankoop diende, op 11 juli 2019, een groepsvordering in om compensatie te krijgen voor het collectief verlies dat de passagiers hebben geleden. Op 7 december 2020 heeft de ondernemingsrechtbank te Brussel een vonnis gewezen waarin het beroep van Test Aankoop ontvankelijk wordt verklaard en voor het opt-in-systeem wordt gekozen.

 

Snelle en pragmatische oplossing voor de passagiers

Parallel met de gerechtelijke procedure werden onderhandelingen gevoerd tussen Test Aankoop en Ryanair om een oplossing te vinden voor alle betrokken passagiers. Deze besprekingen hebben geleid tot een overeenkomst waarbij alle getroffen passagiers een compensatie zullen ontvangen in de vorm van een waardebon ter waarde van 250 tot 400 euro (afhankelijk van de afstand van hun geannuleerde of vertraagde vlucht).[1] Deze waardebon zal kunnen worden ingewisseld als hij niet is gebruikt tijdens het eerste jaar na de uitgifte ervan. Bovendien is overeengekomen dat aanvaardbare extra kosten ("re-routing", hotelaccommodatie, taxikosten en andere kosten die rechtstreeks verband houden met annuleringen of vertragingen) ook rechtstreeks via Ryanair of via Test Aankoop (www.test-aankoop.be/ryanairin aanmerking kunnen komen voor vergoeding.1

We zijn verheugd over de overeenkomst die werd bereikt met Ryanair, waardoor alle passagiers die werden getroffen door de vertragingen en annuleringen in de zomer van 2018 sneller zullen worden gecompenseerd dan wanneer we de hele rechtsprocedure hadden moeten uitzitten, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, die eraan toevoegt dat "Test Aankoopzal blijven werken opdat luchtvaartmaatschappijen de rechten van de passagiers serieus zouden nemen”.

 

Website en hulplijn

Passagiers die werden getroffen door de stakingsgolf in 2018 kunnen terecht op www.testaankoop.be/ryanair voor bijkomende informatie.  Naar aanleiding van dit akkoord kunnen passagiers echter ook contact opnemen via de gratis hulplijn via het nummer 0800 29 510 voor vragen en dit van maandag t.e.m. vrijdag van 09.00u tot 18.00u. 

 

 

[1] Er wordt vanuit gegaan dat alle betrokken vluchten maximaal 3500 km bedroegen, zodat geen enkele passagier recht heeft op een compensatie van 600 euro.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.