Persbericht

Staking Ryanair: Test Aankoop legt vandaag eerste dossiers neer bij justitie

24 augustus 2018

De houding van Ryanair jegens de passagiers die werden getroffen door de stakingen in juli en augustus is onaanvaardbaar.  De luchtvaartmaatschappij weigert hen simpelweg een schadevergoeding toe te kennen door “uitzonderlijke omstandigheden” in te roepen, hoewel dit ingaat tegen een eerdere Europese jurisprudentie.  1350 personen hebben hun klacht neergelegd bij de verbruikersorganisatie.  Zij heeft hieruit een selectie gemaakt van ledendossiers die vandaag, 24 augustus 2018, worden neergelegd  op de rechtbank.

Ryanair weigert halsstarrig…

Ondanks het feit dat Test Aankoop, maar ook Minister Kris Peeters en de FOD Mobiliteit, de Ierse maatschappij op haar verplichtingen wees, blijft Ryanair weigeren de passagiers, die hebben geleden onder de stakingen van 25 en 26 juli maar ook 10 augustus, te vergoeden.  Ondertussen heeft Test Aankoop 1350 klachten ontvangen van ontevreden reizigers.  De onderneming roept uitzonderlijke omstandigheden in hoewel het Europees Hof van Justitie duidelijk heeft gesteld dat een interne staking geen motief kan zijn om passagiers niet te vergoeden.  Op 19 juli richtte Test Aankoop een officieel schrijven aan de maatschappij om haar te herinneren aan haar verplichtingen.  In haar antwoord van 1 augustus, bevestigde Ryanair zijn intentie om de passagiers geen schadevergoeding uit te keren want de stakingen zouden “ongerechtvaardigd en onnodig” zijn.

Test Aankoop gaat over tot actie

Aangezien Ryanair bij zijn standpunt blijft, wat niet aanvaardbaar is voor de reizigers, heeft Test Aankoop beslist om vandaag, 24 augustus, een eerste reeks van ledendossiers neer te leggen om in hun naam een schadevergoeding te bekomen.  Op basis van de uitspraken -die de organisatie vol vertrouwen tegemoet ziet - zal zij Ryanair opnieuw benaderen om te kijken of de maatschappij haar standpunt al dan niet bijstuurt.  Indien dit niet het geval zou zijn, zullen ook andere dossiers worden neergelegd zodat uiteindelijk elke passagier wordt vergoed.

Passagiers die werden getroffen door de stakingen kunnen alle informatie omtrent hun rechten terugvinden op www.testaankoop.be/ryanair en Test Aankoop contacteren op 02 892 37 09.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.