Nieuws

Staakt het personeel van een luchtvaartmaatschappij, dan heb je ook recht op een schadevergoeding

24 maart 2021
staking luchtvaartmaatschappij

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de verplichting tot vergoeding van passagiers die het slachtoffer zijn geworden van een staking georganiseerd door de vakbonden binnen een luchtvaartmaatschappij, stemt ons hoopvol voor onze groepsvordering tegen Ryanair.

Wanneer een vlucht fel is vertraagd of werd geannuleerd door een staking, proberen luchtvaartmaatschappijen soms om te ontsnappen aan de vraag van passagiers om een schadevergoeding. De verplichting om te vergoeden, zoals die in de Europese regelgeving is vastgelegd, vervalt immers wanneer er sprake is van overmacht, dus een buitengewone omstandigheid waarvan de oorzaak buiten de vliegtuigmaatschappij ligt. Zo is een luchtvaartmaatschappij bij een staking van de luchtverkeersleiders niet verplicht om haar passagiers te compenseren voor de vertraging.

Maar dat argument mag niet lichtzinnig worden ingeroepen. Het Europees Hof van Justitie heeft daar nu een baanbrekend arrest over geveld. Als de staking is georganiseerd door de vakbonden binnen de luchtvaartmaatschappij zelf, kan deze laatste niet spreken van een omstandigheid buiten haar om en heeft ze dus niet het recht om een schadevergoeding te weigeren. 

De feiten

Een passagier in Zweden was geconfronteerd met de annulatie van zijn vlucht door een staking van de piloten van SAS. De staking was ingezet toen de onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden waren mislukt. Ze duurde een week lang. 

Hij had om een schadevergoeding gevraagd. Maar de maatschappij oordeelde dat daar geen sprake van kon zijn omdat de staking geen deel uitmaakte van haar normale activiteiten en ze daar niet meester over was.

Het arrest van het Europees Hof

Op 23/3/2021 heeft het Europees Hof van Justitie beslist dat een staking die werd georganiseerd door de vakbonden binnen een luchtvaartmaatschappij met als doel een loonsverhoging of betere werkomstandigheden, geen buitengewone omstandigheid uitmaakt waardoor de luchtvaartmaatschappij geen compensatie zou moeten betalen aan de gedupeerde passagiers. 

Zo'n actie maakt zonder enige twijfel deel uit van de normale activiteiten van de onderneming en al zeker wanneer de staking volgens de wettelijke regels werd georganiseerd, zoals dat het geval was met de staking door de piloten van SAS. 

Ook het argument van de luchtvaartmaatschappij dat ze geen enkele controle heeft over de staking, gaat niet op. Er is immers sprake van een sociale dialoog, de maatschappij onderhandelt mee en heeft dus mogelijkheden om een eventuele staking te voorzien en de gevolgen ervan te verzachten. Het is wel degelijk een interne aangelegenheid van de luchtvaartmaatschappij.

Het Hof besloot dat de luchtvaartmaatschappij in die omstandigheden niet kan ontsnappen aan de verplichting om de in de Europese verordening bepaalde schadevergoeding te betalen. 

Wij zijn hoopvol

Deze uitspraak is zeer belangrijk omdat er nog andere rechtszaken over dezelfde problematiek hangende zijn. Onder meer tegen Ryanair, voor de veelvuldige stakingen van haar personeel in de zomer van 2018. Wij zijn dan ook zeer hoopvol voor de groepsvordering die wij tegen die luchtvaartmaatschappij hebben aangespannen om de talrijke getroffenen te helpen.

Zit je met vragen?

Je kunt elke werkdag van 9 tot 12.30¼uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) met je vragen terecht bij de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34.

BEL 02 542 34 34