Nieuws

Waarom Izimi van nut kan zijn voor je erfgenamen

Izimi is een cloudopslagdienst waarmee je je nabestaanden kunt helpen. Je kunt hen langs die weg een hoop stress besparen op het ogenblik dat ze behoefte hebben aan een overzicht van alle praktische zaken na je overlijden en ze de aangifte van je nalatenschap moeten invullen. 

03 november 2021
Izimi en je erfgenamen

Izimi – van het Engelse “easy me” – is een cloudopslagdienst. Het platform werd ontwikkeld door Fednot, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Je kunt er gratis allerlei documenten opslaan die je waardevol lijken, bijvoorbeeld een Word-bestand met al je inloggegevens, met een overzicht van alle bankrekeningen en levensverzekeringen waarover je beschikt, met je laatste wilsbeschikkingen enz.

In tegenstelling tot andere clouddiensten kan Izimi ook na je overlijden zijn nut bewijzen doordat je nabestaanden toegang kunnen krijgen tot die documenten. 

Na je overlijden

Als je akkoord gaat met de standaardoptie van Izimi, zullen je erfgenamen na jouw overlijden aan een notaris van hun keuze kunnen vragen om de inhoud van je kluis naar hen over te dragen (de aangestelde notaris kan daar mogelijk kosten voor aanrekenen). Als je wilt dat je erfgenamen de nodige stappen ondernemen, is het dus wel cruciaal dat je hen op de hoogte hebt gebracht van je Izimi-account. De overdracht moet binnen 24 maanden plaatsvinden, daarna wordt de inhoud vernietigd.

Maar je kunt ook aangeven dat al je documenten of een deel ervan na je overlijden met een specifiek persoon moeten worden gedeeld. Daar is geen tussenkomst van een notaris voor nodig, de betrokkene zal een mailtje krijgen van het Izimi-platform, dat via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid automatisch van je overlijden op de hoogte is. 

Je kunt alles over Izimi ontdekken in het dossier dat we over die digitale kluis hebben opgesteld.

Zit je met vragen?

Ben je niet zeker wie allemaal van jou zal erven? Surf dan naar onze rekenmodule waarmee je in hooguit vijf kliks te weten zult komen wie jouw erfgenamen zijn.

Heb je nog andere vragen over erven? Je kunt altijd terecht bij onze Adviesdienst. Je kunt onze erfrechtexperts online contacteren of je kunt hen op dinsdag bellen op het nummer 02 542 33 68, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur. 

BEL EEN EXPERT VAN ONZE ADVIESDIENST