Nieuws

Coronavirus: huis afbetalen hoeft even niet

30 maart 2020
hypotheekleningen uitstel afbetaling

De beslissing van de regering en de banken om betalingsuitstel te verlenen aan consumenten met een lopend woonkrediet stemt ons in eerste instantie positief. Maar we hebben er nog veel vragen bij en we vragen ons af of dat zal volstaan.

Er zullen naar verluidt een miljoen Belgen tijdelijk werkloos worden door de coronacrisis. Het is van groot belang dat de personen met een lopend woonkrediet dat kunnen blijven afbetalen. 

Vergeten we immers niet dat het ineenstorten van het financiële systeem in 2008 in de VS gedeeltelijk is ontstaan omdat de huizenmarkt was geïmplodeerd na massale slechte betalingen. 

Het is dan ook positief dat de banksector en de overheid snel rond de tafel zijn gaan zitten om maatregelen af te spreken ten einde de continuïteit van afbetalingen in hoofde van ondernemingen en consumenten te garanderen. Maar wij hebben nog veel vragen. En de cruciale vraag is of de huidige beslissing inzake woonkrediet zal volstaan.

Woonkrediet voor particulieren: uitstel

De regering én de banken hebben beslist dat wie een woonkrediet aan het afbetalen is en kan bewijzen dat het water aan de lippen staat door de coronacrisis, je voor die lening zonder kosten betalingsuitstel zou kunnen krijgen tot 30 september.

Dat uitstel geldt voor:

  • zowel de kapitaalaflossingen als de intrestbetalingen van de lening;
  • de premies van de bijbehorende schuldsaldoverzekering;
  • de premies van de bijbehorende woningverzekering.

Het uitstel zou ingaan vanaf 1 april.

Als je je hypotheekaflossing niet meer kunt betalen, neem je wel beter zo snel mogelijk contact op met je bank. Kwestie van te vermijden dat je verwijlintresten moet betalen of dat je wordt opgenomen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren die wanbetalingen registreert.

Er blijven nog veel vragen

Er zijn voor ons nog evenwel nog veel zaken onduidelijk. We hebben een mail gestuurd naar Febelfin, de federatie van banken, om meer uitleg te vragen.

We vatten hier de belangrijkste samen. 

  • Er is alleen een kaderakkoord gesloten. De precieze voorwaarden zijn nog niet of amper gekend. 
  • Niet iedereen met een woonkrediet zal in aanmerking komen voor uitstel. Er is bijvoorbeeld sprake van dat wie over voldoende spaargeld beschikt, daar geen gebruik van zal kunnen maken, maar dat moet nog worden bevestigd.
  • Het is niet duidelijk welke objectieve criteria zullen worden vooropgesteld om te beoordelen of iemand het bewijs levert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen en aan de voorwaarden voldoet om recht te hebben op uitstel. We vrezen dat die moeilijk op een correcte manier zullen kunnen worden toegepast.
  • Het akkoord betreft alleen woonkrediet, niet consumentenkrediet. Nochtans kunnen de consumenten ook met zo'n krediet in de problemen komen. En al zeker als er meerdere kredieten tegelijk lopen. De financiële problemen van een gezin vormen één geheel. Alle Belgen samen hebben momenteel miljoenen consumentenkredieten lopen. Talloze consumenten met weinig spaarmogelijkheden betalen dus elke maand af voor een persoonlijke lening of een kredietopening. Als zij door de crisis dat krediet niet meer aankunnen, riskeren ook zij voor vele jaren een overmatige schuldenlast. Voor ons is het dan ook een uitgemaakte zaak dat ook die consumenten aanspraak moeten kunnen maken op betalingsuitstel zonder kosten.
  • De regering had beloofd dat het uitstel van de afbetaling van het woonkrediet zonder kosten zou gebeuren. De banksector kon ons dat echter niet bevestigen.
  • We hebben aan de verzekeringssector gevraagd of er onder meer omwille van de verlenging van de looptijd een extra premie voor de schuldsaldoverzekering in rekening zal worden gebracht. We kregen voorlopig geen antwoord. 
  • Onze vrees is dat voor velen de problemen zich nog later dan eind september zullen manifesteren. Een daling in inkomsten door bijvoorbeeld werkloosheid omdat de werkgever failliet is gegaan, kan ertoe leiden dat de bestaande maandlast te hoog wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat het woonkrediet moet kunnen worden herbekeken: de looptijd zou met verschillende jaren moeten kunnen worden verlengd in plaats van gewoon een paar maanden. Tot nog toe aanvaarden banken een herfinanciering immers vooral omdat ze dan méér kosten kunnen aanrekenen dan wanneer ze gewoon de looptijd van de lening verlengen. Bij marktleider BNP Paribas Fortis is een loutere verlenging van de looptijd enkel mogelijk voor de formule met een veranderlijke intrestvoet. Wij vragen om dat altijd mogelijk te maken, dus ook voor de formule van de vaste intrestvoet aangezien dat de meest voorkomende formule is in ons land. Wanneer een consument toch kiest voor een herfinanciering, zou het wenselijk zijn dat op zijn minst voor de duur van de crisis geen dossierkosten moeten betaald en geen wederbeleggingsvergoeding, zoals dat in Italië het geval is. 

Febelfin heeft een FAQ beloofd. We kijken er met veel ongeduld naar uit.

 
User name

Deelnemen aan de discussie

Deel je mening of stel je vraag in de groep Geld van onze community Geld & verzekeringen .

 9 reacties

User name
NIKI VANGENEUGDEN
27/03/2020

Onze bank deelde mee dat ze dit niet kunnen doen omdat de wet dit niet toelaat. Niet voor particulieren , bedrijven of zelfstandigen. Deze maatregel is opgeroepen maar niet uit gewerkt.

Met vriendelijke groeten,
Riva

User name
NIKI VANGENEUGDEN
27/03/2020

Onze bank deelde mee dat ze dit niet kunnen doen omdat de wet dit niet toelaat. Niet voor particulieren, bedrijven of zelfstandigen.

User name
LIES BOEKEN
28/03/2020

Mijn partner zit in een risicogroep vanwege zijn gezondheid en is daarom door de dokter “thuis geschreven”. Hopelijk komt dit ook in aanmerking voor het uitstel want via het ziekenfonds is je uitkering lager dan stempelgeld en heb je geen recht op het voordeel dat wordt toegekend voor gas en elektriciteit.

User name
LOUIS MEULEMAN
30/03/2020

Louis Meuleman
Ik begrijp niet goed dat veel mensen nu al klagen dat ze hun rekeningen niet kunnen betalen door de corona crisis ze zijn pas sinds drie weken tijdelijk werkloos wat moeten de mensen dan zeggen die in een bedrijf in moeilijkheden al maanden vier weken stempelen en dan een week werken en geen kwijtschelding van energie factuur krijgen of uitstel van rekeningen

User name
GEORGES BAUWENS
30/03/2020

ik ken iemand die op de zwarte lijst staat maar een (te)hoge woonlening heeft. Zou er ondanks deze geen nieuw her krediet mogelijk zijn die niet zo zwaar doorweegt

User name
GEORGES BAUWENS
30/03/2020

ik ken iemand die op de zwarte lijst staat maar een (te)hoge woonlening heeft. Zou er ondanks deze geen nieuw her krediet mogelijk zijn die niet zo zwaar doorweegt

User name
FRANCOIS VERMEULEN
30/03/2020

Mij is altijd gezegd dat je best 6 maal je maandinkomen opzij hebt staan om onverwachte tegenslagen aan te kunnen. Spijtig genoeg kunnen veel gezinnen dit niet omdat er belangrijker zaken zijn (vakantie, een nieuw Iphone van slechts 899 euro, een duur internetabonnement enz.) Als een aantal gezinnen nu al in de prolemen zit, wat doen zij dan als hun wasmachine of droogkast stuk gaat. Een nieuwe kopen op afbetaling? Wat raad Test-aankoop aan als reserve?

User name
KELLY LUYCKX
31/03/2020

Hebben net van onze bank vernomen dat alles op hold staat en dat de leningen in April gewoon moeten betaald worden. Er moet eerst een ministerieel besluit komen alvorens uitstel te kunnen verlenen. Uitstel is ten vroegste voor mei

User name
DIDIER FRANCART
31/03/2020

Ik veronderstel dat vele mensen nu in de problemen gekomen zijn doordat hun consumentenkrediet in het gedrang komt. Is daar al aan gedacht om dit tijdelijk allemaal te bevriezen. Ik denk bv aan de mensen die bij Plopsaland seizoensarbeid verrichten en die plotseling allemaal afgedankt worden.

Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies