Nieuws

Tien jaar na instorting Rana Plaza dwaalt een enorme kledingbol door de Nieuwstraat

24 april 2023

Tien jaar na de instorting van het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh waarbij 1 138 kledingarbeiders omkwamen, dwaalde vandaag ter herdenking een gigantische kledingbol door de Nieuwstraat. Op die manier eisen activisten dat de politiek dringend de vernietigende aard van fast fashion aanpakt. Wij steunen hun eis.

Performance ter herdenking van slachtoffers van instorting Rana Plaza

Situaties rond mensenrechten en veiligheid zijn onvoldoende verbeterd in kledingfabrieken

Vandaag dwaalde een gigantische bal van kledij door de Nieuwstraat. Deze bal symboliseert de vernietigende aard van fast fashion, een model dat maar niet lijkt te stoppen met het maken van slachtoffers en het overstromen van de wereld met bergen afval. De performance en herdenking die volgden vonden plaats tien jaar na de instorting van het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh, waarbij 1138 kledingarbeiders omkwamen.

Met deze actie willen activisten zowel de slachtoffers herdenken als dringend politieke actie eisen. Tien jaar na de dodelijkste ramp in de kledingsector zijn de vooruitgangen te gering. Hoewel de veiligheid in de kledingfabrieken in Bangladesh sterk is verbeterd, blijft het model van fast fashion gebaseerd op productie tegen bodemprijzen, met collecties die wekelijks op de markt worden gebracht. De lonen blijven ver onder het minimum voor levensonderhoud.

Europese richtlijn om schendingen van mensenrechten, sociale en milieurechten te beëindigen

In Bangladesh werken naaisters voor een minimummaandloon van 69 euro per maand. De Europese Unie werkt aan de ontwikkeling van een richtlijn om dagelijkse schendingen van de mensenrechten, sociale en milieurechten in alle sectoren te beëindigen. Twee belangrijke stemrondes over deze "Due Diligence Directive" staan op de agenda van het Europees Parlement morgen en eind mei. NGO's, vakbonden, consumentenorganisaties, kunstenaars en jongeren roepen België op om zich bij de EU sterk te maken voor een sterke en ambitieuze richtlijn.

De enorme kledingbal als symbool voor vernietigende kracht van fast fashion

De reusachtige bal is een performance van marionettist Natacha Belova en danser Dorian Chavez. Met Sisypholia willen ze op poëtische wijze de overconsumptie van kleding in vraag stellen. Op zijn pad passeerde de bal de fast fashion winkels en verpletterde alles op zijn weg om de vernietigende impact van fast fashion te illustreren. De bal van kleding eindigde zijn traject op de Place de la Monnaie, verwelkomd door meer dan 100 activisten.

Activisten willen een ambitieuze wetgeving die rampen zoals Rana Plaza kan voorkomen

De activisten roepen de beleidsmakers in Europa en België op om ambitieuze wetgeving aan te nemen die rampen zoals die van het Rana Plaza kan voorkomen. Het EU-richtlijnvoorstel is momenteel te zwak om de naleving van de mensenrechten, sociale rechten en milieurechten in internationale waardeketens te garanderen. 

Er is dus een richtlijn nodig die van toepassing is op alle bedrijven, ongeacht hun omvang, sector en waardeketen, en die slachtoffers in staat stelt gerechtigheid te krijgen. 32 bedrijven, waaronder Benetton, Inditex, Primark, Mango en Auchan, hebben kleding laten maken in het Rana Plaza-complex, maar geen van hen is wettelijk verantwoordelijk gehouden voor de tragedie.

Cruciale stemming in Europees Parlement voor een sterke en ambitieuze richtlijn

De juridische commissie van het Europees Parlement zal morgen, dinsdag 25 april, haar standpunt innemen, waarna er eind mei in plenaire vergadering wordt gestemd. De aanwezige organisaties, verenigd rond de nationale campagne #MadeWithRespect, hebben onlangs de campagne "Vote of the year" gelanceerd om de Belgische Europarlementariërs aan te spreken.