Nieuws

Grote actie "Rana Plaza, Nooit Meer" strijdt voor de rechten van werknemers

21 april 2022

Negen jaar na de instorting van het Rana Plaza-gebouw in Dhaka, Bangladesh ligt de gruwel van het drama nog vers in het geheugen. Samen met ngo´s en vakbonden hebben wij ons op donderdag 21 april voor de actie "Rana Plaza, nooit meer!” verzameld om te strijden voor de rechten van de werknemer. 

Bij de ramp in Dhaka, Bangladesh in 2013 kwamen 1134 kledingarbeiders om het leven en raakten er ongeveer 2500 gewond. Achter de tragedie gaat een schokkend gebrek aan verantwoordelijkheid van kledingmerken en -ketens schuil. In België en Europa liggen voorstellen op tafel die net die verantwoordelijkheid in wetten gieten. Maar het proces gaat tergend traag. Met de actie "Rana Plaza, Nooit Meer" hebben wij ons aangesloten bij de ngo's en vakbonden van de Corporate Accountability Coalition om de Belgische politici op te roepen om snel ambitieuze en bindende wetgeving goed te keuren.

2,3 miljoen slachtoffers per jaar 

Tijdens de actie werd de regering opgeroepen om actie te ondernemen. Met een muurschildering werden de verloren levens in herinnering gebracht, er werden kaarsen aangestoken en solidariteitsliederen gezongen door de aanwezigen. "Elk jaar bezwijken wereldwijd 2,3 miljoen werknemers aan arbeidsongevallen en werkgerelateerde ziekten. Elke dag die voorbijgaat zonder sterke wetgeving over de zorgplicht is weer een dag van mensenrechtenschendingen", voegden het ABVV, het CSC en het CGLSB daaraan toe.

“Het is tijd om snel en ambitieus te handelen”

Op 22 april 2021 werd in het Belgische parlement een wetsontwerp besproken. Sindsdien heeft er geen stemming plaatsgevonden en zijn de werkzaamheden nauwelijks gevorderd. Dezelfde strijd wordt gevoerd op Europees niveau, waar de Europese Commissie op 23 februari een voorstel voor een richtlijn heeft ingediend. Dat er nu eindelijk een tekst is, is positief, maar het voorstel bevat ook heel wat lacunes. Té veel om verdere menselijke en milieudrama's te voorkomen. Sara Ceustermans, coördinator van de Schone Kleren Campagne, de coalitie die zich inzet voor de rechten van arbeid(st)ers in de mondiale kledingsector: "We staan op een keerpunt, wetteksten kondigen beloftes aan maar de zwakte van het Europese voorstel getuigt al van een intensieve lobby van bedrijven om de zorgplicht te verzwakken. Het is tijd om politiek te handelen, om snel te handelen, om ambitieus te handelen.”

Meer garanties voor de consument

Veel van deze werknemers worden dagelijks tewerkgesteld in internationale toeleveringsketens, waar zij nauwelijks bescherming genieten. En denk ook aan ontzettend lage lonen, geen mogelijkheid tot vakbondsvorming en andere schendingen van de mensenrechten. Aangezien het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, is om te weten waar en onder welke omstandigheden deze producten worden geproduceerd, zijn wij als consumentenorganisatie ook van mening dat er zo snel mogelijk ambitieuze wetgevingskaders moeten komen om bedrijven te dwingen concrete vooruitgang te boeken bij het nakomen van hun zorgplicht. De consumenten hebben echte garanties nodig.