Dossier

Help, de handelaar is failliet!

07 mei 2019
faillissement handelaar

Je hebt een bestelling geplaatst en een voorschot betaald, en dan krijg je het bericht dat je leverancier over de kop is gegaan. Wat kun je doen om je geld terug te krijgen?

We overlopen enkele van de meest voorkomende vragen van klanten die iets hadden besteld en reeds een voorschot hadden betaald, maar hun leverancier bankroet zien gaan. 

Hoe kan ik weten of mijn leverancier failliet is?

Wanneer je vermoedt dat je leverancier failliet is, kun je dat opzoeken. Elk faillissement wordt immers vermeld in het Belgisch Staatsblad, met onder meer de gegevens van de curator die de rechtbank heeft aangesteld voor de opvolging van het faillissement. 

Je kunt dat makkelijk online terugvinden via de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat gaat het snelst als je het ondernemingsnummer van de handelaar kent. Maar je kunt het ook gewoon via de naam van de betrokkene of van zijn bedrijf, alleen moet je dan nog eens klikken op het in rood vermelde ondernemingsnummer. Scrol in de pagina waarop je dan terechtkomt, helemaal naar onderen, tot je aan “Externe links” komt en klik op “Publicaties Belgisch Staatsblad”. Zo kom je in een lijst terecht met diverse rubrieken waarvan de meest recente bovenaan staan. Als de handelaar inderdaad het faillissement heeft aangevraagd, kun je daar meer over lezen door op “Beeld” te klikken. Meestal krijg je dan een uittreksel uit het Staatsblad.

De belangrijkste taak van de curator is het vermogen (bv. roerende en onroerende goederen) van het failliete bedrijf verkopen en de opbrengst verdelen onder de schuldeisers. Verwacht dus niet dat de curator jouw belangen als klant zal behartigen! 

 
Ik heb goederen besteld en betaald vóór het faillissement werd uitgesproken. Worden ze nog geleverd?

Dat hangt ervan af. Contacteer de curator met de bestelbon en het betalingsbewijs.

Vindt hij in het magazijn de bestelde goederen en kan hij achterhalen dat ze voor jou bestemd waren, bv. omdat ze zijn ingepakt en jouw gegevens erop staan, dan kunnen ze worden geleverd. Die kans is echter niet erg groot. 

Als er in het magazijn goederen staan zonder enige aanduiding voor wie ze bestemd zijn, mag je het vergeten.

 
Wordt het contract nog afgewerkt?

Het is zeer uitzonderlijk dat de curator nog orders afwerkt. 

Dat doet hij bijvoorbeeld wel wanneer er een ondernemer in het vizier is. En als hij met een relatief kleine inspanning nog geld kan innen door een opdracht af te ronden, past dat in zijn taak.

 
Mag ik het contract met de failliete handelaar als verbroken beschouwen?

Neen. Een overeenkomst eindigt niet automatisch als gevolg van een faillissement. De curator mag kiezen of hij de overeenkomsten stopzet of niet. Hij laat zijn keuze afhangen van het noodzakelijke beheer van het vermogen. 

Als je vrij snel wilt weten waar je aan toe bent, kun je de curator aanmanen om deze beslissing binnen 15 dagen te nemen. Heb je na die termijn nog geen bericht ontvangen, dan mag je de overeenkomst als beëindigd beschouwen. Je schuldvordering (bv. de terugbetaling van een voorschot) wordt dan opgenomen in het faillissement. Beslist de curator om het contract uit te voeren, dan moet de overeenkomst ook helemaal worden gerespecteerd. Vraag in elk geval een schriftelijke bevestiging van de beslissing.

Sommige contracten bepalen uitdrukkelijk dat de overeenkomst automatisch vervalt bij een faillissement. In dat geval kun je geen schadevergoeding van de failliete ondernemer eisen. Omgekeerd kan de curator dan ook geen geld van jou eisen, bijvoorbeeld als een aannemer al met de werken was begonnen voordat hij de boeken neerlegde.

 
Hoe kan ik mijn schuldvordering indienen bij de curator?

Als je een voorschot had betaald, heb je een schuldvordering tegenover de failliete handelaar. Als particuliere schuldeiser kun je twee wegen uit om die in te dienen: 

  • Ofwel dien je ze online in bij het Centraal Register Solvabiliteit. Maak een account aan en betaal € 6 als vergoeding voor administratiekosten. 
  • Ofwel stuur je een bericht rechtstreeks naar de curator. Hij zal je dan de nodige documenten bezorgen. 

Het maakt niet uit of je als eerste of als twintigste aanklopt, je vordering komt gewoon op de hoop van alle andere schuldeisers zonder voorrecht. Er zijn immers andere schuldeisers die hoe dan ook voorrang genieten: de fiscus, de RSZ en de banken die een hypotheeklening hadden verstrekt.

 
Ik heb nog vlug vóór het faillissement een belangrijke deal gesloten met een handelaar. Klopt het dat de curator dat contract kan verwerpen?

Ja. Er bestaat zoiets als een “verdachte periode”. Snode ondernemers die op een bankroet afstevenen, proberen soms delen van het vermogen uit het faillissement te houden door ze nog snel te verkopen aan vrienden die mee in het complot zitten en de goederen later terugsluizen. Daarom bepaalt de wet dat er een periode is waarin de curator bepaalde transacties ongedaan kan maken.

Aan goederen die kosteloos werden weggegeven of ver onder de normale prijs werden verkocht, zit een reukje. Alle andere handelingen die in de verdachte periode hebben plaatsgevonden, kunnen door de rechter worden verworpen op twee voorwaarden: de handeling moet nadeel hebben berokkend aan de schuldeisers, en de koper wist dat de verkoper failliet zou gaan. Dus als je weet dat een handelaar over de kop zal gaan en je koopt een toestel met 50 % korting, kan de curator deze verkoop nietig laten verklaren.

 
Heb ik meer kans op terugbetaling van mijn voorschot als de handelaar onder een gerechtelijk akkoord wordt geplaatst?
Amper. Het doel van een gerechtelijk akkoord in het kader van de WCO (wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen) is een faillissement af te wenden. Dat lijkt gunstig, maar de rechtbank geeft de onderneming toestemming om gedurende zes maanden (met mogelijkheid tot verlenging) geen schulden te betalen. De handelaar kan zelfs aan de rechter vragen om 80 % van zijn schulden kwijt te schelden. Gaat de meerderheid van de schuldeisers akkoord met een schuldaflossingsplan, dan mag de betalingstermijn maar liefst vijf jaar duren.
Bestaat er een verzekering tegen het faillissement van een aannemer?

Neen. 

Er bestaat sinds kort wel een verplichte verzekering voor aannemers, maar die geldt alleen bij ernstige problemen waarbij de stevigheid van het bouwwerk is aangetast.

Maar in sommige omstandigheden moet de aannemer een financiële waarborg voorleggen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je een woning of appartement op plan hebt gekocht volgens de voorwaarden van de wet-Breyne. Dan moet de aannemer een bankgarantie voorleggen. Zo garandeert hij dat de werken zullen worden voltooid in het geval dat hij bankroet gaat. 

Erkende aannemers hoeven slechts een waarborg van 5 % te storten, omdat ze bij de overheid op de lijst van solvabele aannemers staan. In de praktijk blijkt echter dat ook deze aannemers kwetsbaar zijn en failliet kunnen gaan. Niet-erkende aannemers moeten een borg voor het volledige bedrag kunnen voorleggen. Controleer zeker op voorhand of de aannemer deze bankgarantie heeft. 

Wij beschikken ook over een dossier met enkele heel specifieke tips in het geval van je aannemer failliet gaat.

 
Wat als de touroperator met wie ik op reis ga of reeds ben vertrokken, failliet gaat?

Zal de uitbater van het hotel je dan blijven bieden waar je recht op hebt? Als hij niet wordt vergoed door de failliete touroperator, riskeer jij dan niet dat hij het geld van jou eist, zodat je een tweede keer moet betalen? Neen, daar hoef je niet bang voor te zijn als je hebt geboekt bij een Belgische reisagent (“doorverkoper” heet dat nu in de wetgeving) of touroperator die wettelijk in orde is. Zij zijn immers verplicht om zich tegen hun faillissement te verzekeren. Maar daarover in ons dossier Goed voorbereid op reis.

De zaken liggen anders wanneer je enkel een vliegticket zou hebben geboekt op de website van een luchtvaartmaatschappij. Wanneer die maatschappij failliet gaat, komt er geen verzekering tussenbeide tenzij in het uitzonderlijke geval dat de maatschappij tegen een faillissement is verzekerd. Meestal ben je dan je geld kwijt en kun je alleen proberen om een terugbetaling te vragen via de curator.

Wij beschikken ook over een dossier met enkele heel specifieke tips in het geval je luchtvaartmaatschappij failliet gaat.

 

 

 

Ken je onze advieslijn “Mijn rechten” al?

Je kunt met al je vragen over het faillissement van een handelaar bij ons terecht. De experts van onze advieslijn Mijn rechten staan elke werkdag voor je klaar van 9 tot 12uur en van 13 tot 17uur (op vrijdag tot 16uur).

BEL 02 542 34 34