Dossier

Afzien van een aankoop, een automatisch recht?

19 mei 2016
afzien van een aankoop een automatisch recht

Hoewel veel handelaars in België bereid zijn een zekere soepelheid aan de dag te leggen, hebt u – wanneer u een aankoop of de ondertekening van een contract betreurt – in theorie niet het recht daarvan af te zien. Soms echter hebt u 14 dagen bedenktijd. Wanneer en hoe? Een overzicht.

Basisprincipes

In België kunnen we rekenen op een grote soepelheid vanwege de handelaars die gewoonlijk aanvaarden dat we aangekochte artikelen gedurende een bepaalde periode terugbrengen – soms onder bepaalde voorwaarden – en de betaalde prijs dan terugbetalen op eenvoudig vertoon van het kasticket. U mag echter niet denken dat het om een recht gaat! In dit opzicht is de wet duidelijk: wat gekocht is, is gekocht en elke transactie – ook uw dagelijkse aankopen in de winkel op de hoek van de straat – wordt beschouwd als een vast en definitief "verkoopcontract".

Elke verkoop is een contract

Voor de wet is er inderdaad sprake van een contract zodra u en de verkoper het eens worden over het goed of de dienst en over de prijs. In de supermarkt volstaat het bij de kassa langs te komen om het "contract te bekrachtigen. Bij een bestelling in een winkel heeft het feit dat de levering en/of de betaling nog niet plaatsvond(en) geen enkele invloed. Tenzij u het product dus hebt gekocht of het contract hebt ondertekend onder specifieke omstandigheden die u recht geven op bedenktijd, dient u – om de verkoop te annuleren – het bewijs te kunnen leveren dat de leverancier u om de tuin heeft geleid, dat u niet de informatie hebt gekregen waarop u recht hebt op het ogenblik van de aankoop, dat die informatie onjuist was of nog: dat het product niet beantwoordt aan wat is overeengekomen op het ogenblik van de verkoop. Dat is allemaal niet zo eenvoudig!

Kan men al dan niet afzien van zijn aankoop?

In sommige gevallen krijgt u 14 dagen bedenktijd. Het is echter niet altijd zo eenvoudig te weten of men wel degelijk in deze situatie verkeert. U vindt hieronder een beschrijving van deze situaties, van uw rechten, van de manier waarop u die rechten moet doen gelden en van wanneer de bedenktijd van 14 dagen een aanvang neemt. Tot slot laten we u ook nog weten welke verkopen u nooit kunt annuleren.

Enkele tips

Vermijd hoe dan ook impulsieve aankopen! Win inlichtingen in over het goed dat of de dienst die u op het oog hebt, vergelijk prijzen, blijf waakzaam – vooral bij online aankopen – en eis steeds een aankoopbewijs met de juiste datum.

Voor een grote aankoop vraagt u zo mogelijk een offerte die u rustig kunt bekijken alvorens akkoord te gaan. Gaat de aankoop gepaard met het verkrijgen van een krediet (bv. een auto) en kan de verkoper zelf dat krediet niet verstrekken, vergeet dan vooral niet op de bestelbon te laten vermelden dat de bestelling slechts effectief kan plaatsvinden voor zover u uw krediet verkrijgt. In het tegengestelde geval zult u uw aankoop moeten betalen, ook wanneer het krediet u wordt geweigerd.