Antwoord van expert

"Brief van de deurwaarder, maar ik heb geen factuur ontvangen, wat nu?"

16 maart 2023
brief van gerechtsdeurwaarder

“Plots ontvang ik een brief van een gerechtsdeurwaarder over een zogenaamde onbetaalde factuur. Maar ik heb nooit een factuur ontvangen, laat staan een herinnering. Wat moet ik nu doen?”

Wat te doen als ik bericht krijg van een deurwaarder maar geen factuur heb?

Glass.Mapper.Sc.Fields.Image
France Kowalsky
Juridisch expert
Heb je geen factuur ontvangen, maak dan bezwaar en vraag het bedrijf die de gerechtsdeurwaarder heeft ingeschakeld naar een bewijs van je schuld. Mogelijk is de factuur naar een ander adres opgestuurd. De schuldeiser mag in principe geen extra kosten aanrekenen als hij niet kan aantonen dat de factuur wel degelijk op het juiste adres is aangekomen en dus met opzet door jou niet is betaald.

Ons lid Laurent Lefevre uit Marche-en-Famenne is verbaasd wanneer hij een brief ontvangt van een gerechtsdeurwaarder van Groep-G. Hij moet binnen de 15 dagen € 531,56 betalen voor een onbetaalde factuur nadat hij de hulp had ingeschakeld van het bedrijf Anticimex. Het verschuldigde bedrag is al volgt opgedeeld: 

  • € 360,48: waarde van de oorspronkelijke factuur 
  • € 125: strafbeding 
  • € 25,66: aanmaning 
  • € 15,92: inningsrecht 
  • € 4,50: intresten 

Ben ik verplicht om een deurwaarder te betalen? 

Neen (en al zeker niet “onmiddellijk” terwijl hij voor je deur staat). Als een deurwaarder in naam van een schuldeiser (Anticimex in dit geval) een onbetaald bedrag opeist, gaat het doorgaans om wat in vakjargon een “minnelijke invordering van een schuld" heet. Lees daarom altijd aandachtig de brief van de deurwaarder want er zou moeten staan: “Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering (dagvaarding voor de rechtbank of beslag)”. De deurwaarder heeft in dat geval niet méér bevoegdheid dan de schuldeiser zelf: jou (de wanbetaler) aan de schuld herinneren en aansporen tot betalen. 

BELANGRIJK: Weet dat een gerechtsdeurwaarder bij een minnelijke invordering geen extra kosten mag aanrekenen tenzij dit uitdrukkelijk voorzien is in de overeenkomst met de schuldeiser, als het dus in de algemene voorwaarden staat die je vooraf ontvangen én aanvaard hebt. 

Betalingsregeling met de deurwaarder 

In onze case krijgt ons lid twee weken de tijd om de betaling uit te voeren. Hij schrijft binnen die opgelegde termijn plichtsgetrouw het openstaande factuurbedrag over. Maar omdat onze abonnee nooit eerder een factuur of herinnering heeft ontvangen, schakelt hij onze hulp in om de extra kosten kwijt te schelden. 

Geen extra kosten betalen

Daarop schrijven wij Anticimex en de deurwaarder meermaals aan. We verzoeken beide partijen vriendelijk om bovenstaande extra kosten te laten vallen bij gebrek aan bewijs van het bestaan van een onbetaalde factuur.  

Ruim een maand na de feiten bevestigt onze abonnee ons dat Anticimex positief gevolg heeft gegeven aan onze tussenkomst. Hij moet dus geen bijkomende kosten betalen.

Juridisch advies nodig?

Stuur een klacht naar het bedrijf dat geen gehoor geeft aan jouw bezwaar via onze klachtenbox en/of contacteer onze juridische dienst. 

BEL ONS OP 02 542 34 34 

Wat mag een deurwaarder niet doen?

Krijg je een brief van een deurwaarder om een andere reden? Twijfel je of hij je inboedel in beslag kan nemen? Lees alles over je rechten en wat een deurwaarder precies kan en (niet) mag doen in ons uitgebreid online dossier. 

Alles over deurwaarders en je plichten